Pityriasis versicolor II. Jessica Prečuchová

Pityriasis versicolor II.

Autorka pracuje s motívom kože a jej premenami. Potom, ako na sebe začala pozorovať biele škvrny, značiace depigmentáciu kože, začína svoje telo vnímať v mimoľudských kontextoch a uvedomuje si morfologické podobnosti škvŕn na iných organizmoch. Napríklad na stromoch (athelia eppiphylia) alebo na srnčej srsti – akoby tieto poruchy depigmentácie boli pre autorku mostom k zintenzívneniu prežívania spätosti s týmito organizmami, s ich materialitou a zároveň zraniteľnosťou. Stromy aj srny (resp. lane) boli v ľudovej kultúre niektorých slovanských národov často asociované s určitou formou krehkej ženskosti, u iných napríklad keltských, sú brezy spojované s vílami. Zároveň boli akýmsi symbolom rastu, obnovy, regenerácie – vďaka faktu, že dreviny sú ako prvé holé a narušené miesta.

 

                                                                                                                                                                                  Bára Lungová

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Pityriasis versicolor II. Jessica Prečuchová

Pityriasis versicolor II.

Autorka pracuje s motívom kože a jej premenami. Potom, ako na sebe začala pozorovať biele škvrny, značiace depigmentáciu kože, začína svoje telo vnímať v mimoľudských kontextoch a uvedomuje si morfologické podobnosti škvŕn na iných organizmoch. Napríklad na stromoch (athelia eppiphylia) alebo na srnčej srsti – akoby tieto poruchy depigmentácie boli pre autorku mostom k zintenzívneniu prežívania spätosti s týmito organizmami, s ich materialitou a zároveň zraniteľnosťou. Stromy aj srny (resp. lane) boli v ľudovej kultúre niektorých slovanských národov často asociované s určitou formou krehkej ženskosti, u iných napríklad keltských, sú brezy spojované s vílami. Zároveň boli akýmsi symbolom rastu, obnovy, regenerácie – vďaka faktu, že dreviny sú ako prvé holé a narušené miesta.

 

                                                                                                                                                                                  Bára Lungová

 

Zdieľať

Pityriasis versicolor II. Jessica Prečuchová

Pityriasis versicolor II.

Autorka pracuje s motívom kože a jej premenami. Potom, ako na sebe začala pozorovať biele škvrny, značiace depigmentáciu kože, začína svoje telo vnímať v mimoľudských kontextoch a uvedomuje si morfologické podobnosti škvŕn na iných organizmoch. Napríklad na stromoch (athelia eppiphylia) alebo na srnčej srsti – akoby tieto poruchy depigmentácie boli pre autorku mostom k zintenzívneniu prežívania spätosti s týmito organizmami, s ich materialitou a zároveň zraniteľnosťou. Stromy aj srny (resp. lane) boli v ľudovej kultúre niektorých slovanských národov často asociované s určitou formou krehkej ženskosti, u iných napríklad keltských, sú brezy spojované s vílami. Zároveň boli akýmsi symbolom rastu, obnovy, regenerácie – vďaka faktu, že dreviny sú ako prvé holé a narušené miesta.

 

                                                                                                                                                                                  Bára Lungová

 

Zdieľať

Jessica Prečuchová

jessicaprecuchova@gmail.com

421911831773

Jessica Prečuchová

jessicaprecuchova@gmail.com

421911831773

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Ateliér MAL+BY

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Ateliér MAL+BY

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.