Letný Prieskum 2021

Letný Prieskum 2021

Lilla Gombos

2. roč.

Bc.

Ateliér maľby III.

Maliarstvo

gomboslilla1@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lilla Gombos

tumblr_681276ba7ddee1bd887cf3d3ff3caa9f_dfe1f602_2048

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?