Letný Prieskum 2020

Olej na plátne 90x60cm, 100x150cm, 100x150cm, Objekt 8x12x6cm, 21x32x22cm.

Lilla Gombos

1. roč.

Bc.

Ateliér Maľby III.

Maliarstvo

gomboslilla1@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lilla Gombos

tumblr_681276ba7ddee1bd887cf3d3ff3caa9f_dfe1f602_2048

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?