re-composition

V tejto semestrálnej práci som sa zameral na hľadanie a zaznamenávanie znakov nachádzajúcich sa na dlažbe v meste. Zaujali ma konkrétne znaky tvorené robotníkmi pri práci, sprejom na dlažbu. Tá sa po rozobratí späť do povodného stavu už nedostane, teda vopred vytvorené znaky,symboly napísane na nej dostávajú úplne novú, abstraktnú a nekonkrétnu podobu. Nehľadiac na obsahovú stránku pôvodných znakov, bola mojou inšpiráciou práve deformácia a voľné prevedenie “robotníckej typografie“. Tento proces som využil ako základný princíp pri budovaní mojej maľby. Návrhy som rozdelil na viacero častí a tie následne skladal do jednotnej štruktúry bez ohľadu na ich pôvodný tvar. Pri zaznamenávaní a celom procese som pracoval s pohľadom z vtáčej perspektívy, ktorej symbol som zobrazil na finálnej kompozícii.

 

Matej Maturkanič

3. roč.

Bc.

4. ateliér

Maliarstvo

matejmaturkanic@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Matej Maturkanič

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Maliarstvo

tumblr_90f20497c97565a40a74d668a25a3544_ba08d176_1280

Hľadáte niekoho alebo niečo?