Point of reflection

Maľby, ktoré vznikli v priebehu roku 2020 sú akosi oslobodené o psychické automatizmy a predstavujú skôr meditatívny charakter obsahu a sú zamerané vyslovene na vizuálny vnem diváka. Nemožno o nich však vravieť ako o obrazoch, ktoré nemajú svoj obsah, lebo prešli istou vývojovou fázou a niekde vo svojom kóde majú skúsenosť s expresívnejším rukopisom predchádzajúcich diel.

Šimon Kučera

2. roč.

Mgr.

4.ateliér

Maliarstvo

ssimonkucera@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Šimon Kučera

pohlad 2-4a0a72a2

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?