Filisterské jadrá

Už z názvu ( filisterský – obmedzený, s plytkým životným cieľom ) možno vyčítať, že autorka rieši to, s čím je dennodenne konfrontovaná. Človeka odsúdila po mentálnej aj fyzickej stránke. Slaboduchosť, plytkosť, naivita, nevzdelanosť, ale aj tupý vzhľad či životné priority ľudí z okolia, výrazne sa odlišujúce od jej vlastných, stláča do abstrahovaných foriem, pripomínajúcich mikrobiálne tvory. Čiže niečo živé, no predsa bez mozgu. Ťahy štetca doplnené miestami o sprej sú na najnovších dielach odvážne, až ľahostajné, čo ešte väčšmi podtrhuje jej názor.

From the title (filistical – limited, with a shallow life goal) it can be read that the author solves what she is confronted with on a daily basis. She condemned the man both mentally and physically. Weakness, shallowness, naivety, roughness, but also the dull appearance or life priorities of people from the ambient, significantly different from her own, compresses into abstract forms, reminiscent of microbial creatures. So something alive, but without a brain. Brush strokes complemented by spray spots are bold, even indifferent in the latest artworks, which underlines her opinion even more.

Lucia Dunajová

1. roč.

Mgr.

4. ateliér

Maliarstvo

lucapuca13@gmail.com

0949355148

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lucia Dunajová

PSX_20201118_155922 (1)-086c876a

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?