Svätý Filister • Lucia Dunajová

Svätý Filister

Diplomová práca sa zameriava na filistra [hlupák; konzervatívny malomeštiak; spiatočník, obmedzenec] a jeho enormný výskyt v ľudskej spoločnosti, ktorý je neblaho pôsobiaci na mentálne zdravie vnímavého jednotlivca „obdareného“ rozumom. Ponorenie sa do témy prostredníctvom teoretickej časti má pomôcť správne interpretovať alebo odhaliť zámer a podstatu praktickej časti, ktorej výstup pozostáva zo série malieb prevažne veľkého formátu. Séria malieb s názvom „Svätý Filister“ pozvoľne nadväzuje na predošlý cyklus prác (Filisterské jadrá). Boli to počiatky abstrahovania figúry (filistra), do neforemného zhluku niečoho, čo postráda všetko ľudské. Tieto útvary miestami pripomínajú veľmi jednoduchý mikrobiálny život, ktorý je v konečnom dôsledku schopný množiť sa, prijímať potravu a vylučovať, čiže vykonávať všetko to, čo tieto kritizované indivíduá. Filisterské útvary sa vzájomné dotýkajú, prelínajú, prepájajú a vytvárajú kompozície, zhluky, akoby spoločenské strety v bližšie neurčitom priestore. Väčšinou sú veľmi jednoducho až ledabolo natreté, obvykle v tenkých vrstvách. Forma komponovaných tvarov bola hľadaná intuitívne a nenásilne. Stále je tam však citeľný naznak akéhosi archetypálneho zobrazovania a štylizácie tela spred niekoľkých rokov. Prívlastok „svätý“ bol filistrovi po krátkej úvahe ponechaný z jednoduchého dôvodu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o snahu kritizovať cirkev ako naivnú, hlúpu, spiatočnícku a s pochybným úsudkom. To však s témou nemá takmer žiadny súvis. Cieľom bolo poukázať na skoro náboženskú bázeň, ktorú filister v súčasnej dobe dostáva, a pripomenúť tak neatraktívne nastavenie spoločnosti. Inšpiráciou nebolo nič viac než strohá realita, každodennosť, stret s ľuďmi, médiá.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Svätý Filister • Lucia Dunajová

Svätý Filister

Diplomová práca sa zameriava na filistra [hlupák; konzervatívny malomeštiak; spiatočník, obmedzenec] a jeho enormný výskyt v ľudskej spoločnosti, ktorý je neblaho pôsobiaci na mentálne zdravie vnímavého jednotlivca „obdareného“ rozumom. Ponorenie sa do témy prostredníctvom teoretickej časti má pomôcť správne interpretovať alebo odhaliť zámer a podstatu praktickej časti, ktorej výstup pozostáva zo série malieb prevažne veľkého formátu. Séria malieb s názvom „Svätý Filister“ pozvoľne nadväzuje na predošlý cyklus prác (Filisterské jadrá). Boli to počiatky abstrahovania figúry (filistra), do neforemného zhluku niečoho, čo postráda všetko ľudské. Tieto útvary miestami pripomínajú veľmi jednoduchý mikrobiálny život, ktorý je v konečnom dôsledku schopný množiť sa, prijímať potravu a vylučovať, čiže vykonávať všetko to, čo tieto kritizované indivíduá. Filisterské útvary sa vzájomné dotýkajú, prelínajú, prepájajú a vytvárajú kompozície, zhluky, akoby spoločenské strety v bližšie neurčitom priestore. Väčšinou sú veľmi jednoducho až ledabolo natreté, obvykle v tenkých vrstvách. Forma komponovaných tvarov bola hľadaná intuitívne a nenásilne. Stále je tam však citeľný naznak akéhosi archetypálneho zobrazovania a štylizácie tela spred niekoľkých rokov. Prívlastok „svätý“ bol filistrovi po krátkej úvahe ponechaný z jednoduchého dôvodu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o snahu kritizovať cirkev ako naivnú, hlúpu, spiatočnícku a s pochybným úsudkom. To však s témou nemá takmer žiadny súvis. Cieľom bolo poukázať na skoro náboženskú bázeň, ktorú filister v súčasnej dobe dostáva, a pripomenúť tak neatraktívne nastavenie spoločnosti. Inšpiráciou nebolo nič viac než strohá realita, každodennosť, stret s ľuďmi, médiá.

Zdieľať

Svätý Filister • Lucia Dunajová

Svätý Filister

Diplomová práca sa zameriava na filistra [hlupák; konzervatívny malomeštiak; spiatočník, obmedzenec] a jeho enormný výskyt v ľudskej spoločnosti, ktorý je neblaho pôsobiaci na mentálne zdravie vnímavého jednotlivca „obdareného“ rozumom. Ponorenie sa do témy prostredníctvom teoretickej časti má pomôcť správne interpretovať alebo odhaliť zámer a podstatu praktickej časti, ktorej výstup pozostáva zo série malieb prevažne veľkého formátu. Séria malieb s názvom „Svätý Filister“ pozvoľne nadväzuje na predošlý cyklus prác (Filisterské jadrá). Boli to počiatky abstrahovania figúry (filistra), do neforemného zhluku niečoho, čo postráda všetko ľudské. Tieto útvary miestami pripomínajú veľmi jednoduchý mikrobiálny život, ktorý je v konečnom dôsledku schopný množiť sa, prijímať potravu a vylučovať, čiže vykonávať všetko to, čo tieto kritizované indivíduá. Filisterské útvary sa vzájomné dotýkajú, prelínajú, prepájajú a vytvárajú kompozície, zhluky, akoby spoločenské strety v bližšie neurčitom priestore. Väčšinou sú veľmi jednoducho až ledabolo natreté, obvykle v tenkých vrstvách. Forma komponovaných tvarov bola hľadaná intuitívne a nenásilne. Stále je tam však citeľný naznak akéhosi archetypálneho zobrazovania a štylizácie tela spred niekoľkých rokov. Prívlastok „svätý“ bol filistrovi po krátkej úvahe ponechaný z jednoduchého dôvodu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o snahu kritizovať cirkev ako naivnú, hlúpu, spiatočnícku a s pochybným úsudkom. To však s témou nemá takmer žiadny súvis. Cieľom bolo poukázať na skoro náboženskú bázeň, ktorú filister v súčasnej dobe dostáva, a pripomenúť tak neatraktívne nastavenie spoločnosti. Inšpiráciou nebolo nič viac než strohá realita, každodennosť, stret s ľuďmi, médiá.

Zdieľať

Lucia Dunajová

dunajovalucia3@gmail.com

421949355148

Lucia Dunajová

dunajovalucia3@gmail.com

421949355148

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

4. ateliér

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Ivan Csudai, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

4. ateliér

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Ivan Csudai, akad. mal.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.