Fragmentácia • Pavel Baghy

Fragmentácia

Práca sa zaoberá experimentálnym prístupom k vizualizácií spomienok a predstáv prostredníctvom CGI animácií. Výsledná projekcia má za cieľ vtiahnuť diváka do zmapovanej mysle človeka, kde sa prelína abstrakcia s konkrétnym vizuálnym vnemom alebo predstavou. Spomienky sa pomaly rozpadávajú a stráca sa ich konkrétnosť, zatiaľ čo predstavy sa ešte len formujú. Vzniká tak priestor v ktorom divák nevie kedy sa pozerá na spomienku alebo projekciu mysle. Vnímanie plynutia času je pritom podobne ako vo sne posunuté a celý dej je rámcovaný rozpadom a dopadom nádoby, ktorej časti symbolicky odkazujú na časti zaznamenaných výjavov. Východiskom práce je úvaha nad stále rastúcim množstvom trackovaných dát jednotlivcov vo virtuálnom ale aj reálnom priestore, ktoré umožnujú náhľad do minulosti ale aj predvídanie krokov v budúcnosti.

Základom animácií je manipulácia farebnosti a pozície bodov pointcloudových modelov rôznych priestorov. Tie vznikli skenovaním pomocou LIDAR senzoru a fotogrametrie s využitím dronu. Animácie sú vytvorené procedurálnym systémom, ktorý mi za pomoci vizuálneho programovania umožnil vytvárať viacero iterácií jedného záberu. Pozícia a farebnosť bodov je uložená do textúry a výsledný záber pozostávajúci z desiatok miliónov hýbajúcich sa bodov je rendrovaný pomocou GPU v reálnom čase.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Fragmentácia • Pavel Baghy

Fragmentácia

Práca sa zaoberá experimentálnym prístupom k vizualizácií spomienok a predstáv prostredníctvom CGI animácií. Výsledná projekcia má za cieľ vtiahnuť diváka do zmapovanej mysle človeka, kde sa prelína abstrakcia s konkrétnym vizuálnym vnemom alebo predstavou. Spomienky sa pomaly rozpadávajú a stráca sa ich konkrétnosť, zatiaľ čo predstavy sa ešte len formujú. Vzniká tak priestor v ktorom divák nevie kedy sa pozerá na spomienku alebo projekciu mysle. Vnímanie plynutia času je pritom podobne ako vo sne posunuté a celý dej je rámcovaný rozpadom a dopadom nádoby, ktorej časti symbolicky odkazujú na časti zaznamenaných výjavov. Východiskom práce je úvaha nad stále rastúcim množstvom trackovaných dát jednotlivcov vo virtuálnom ale aj reálnom priestore, ktoré umožnujú náhľad do minulosti ale aj predvídanie krokov v budúcnosti.

Základom animácií je manipulácia farebnosti a pozície bodov pointcloudových modelov rôznych priestorov. Tie vznikli skenovaním pomocou LIDAR senzoru a fotogrametrie s využitím dronu. Animácie sú vytvorené procedurálnym systémom, ktorý mi za pomoci vizuálneho programovania umožnil vytvárať viacero iterácií jedného záberu. Pozícia a farebnosť bodov je uložená do textúry a výsledný záber pozostávajúci z desiatok miliónov hýbajúcich sa bodov je rendrovaný pomocou GPU v reálnom čase.

Zdieľať

Fragmentácia • Pavel Baghy

Fragmentácia

Práca sa zaoberá experimentálnym prístupom k vizualizácií spomienok a predstáv prostredníctvom CGI animácií. Výsledná projekcia má za cieľ vtiahnuť diváka do zmapovanej mysle človeka, kde sa prelína abstrakcia s konkrétnym vizuálnym vnemom alebo predstavou. Spomienky sa pomaly rozpadávajú a stráca sa ich konkrétnosť, zatiaľ čo predstavy sa ešte len formujú. Vzniká tak priestor v ktorom divák nevie kedy sa pozerá na spomienku alebo projekciu mysle. Vnímanie plynutia času je pritom podobne ako vo sne posunuté a celý dej je rámcovaný rozpadom a dopadom nádoby, ktorej časti symbolicky odkazujú na časti zaznamenaných výjavov. Východiskom práce je úvaha nad stále rastúcim množstvom trackovaných dát jednotlivcov vo virtuálnom ale aj reálnom priestore, ktoré umožnujú náhľad do minulosti ale aj predvídanie krokov v budúcnosti.

Základom animácií je manipulácia farebnosti a pozície bodov pointcloudových modelov rôznych priestorov. Tie vznikli skenovaním pomocou LIDAR senzoru a fotogrametrie s využitím dronu. Animácie sú vytvorené procedurálnym systémom, ktorý mi za pomoci vizuálneho programovania umožnil vytvárať viacero iterácií jedného záberu. Pozícia a farebnosť bodov je uložená do textúry a výsledný záber pozostávajúci z desiatok miliónov hýbajúcich sa bodov je rendrovaný pomocou GPU v reálnom čase.

Zdieľať
pavel_baghy-46408d06

Pavel Baghy

pavel.baghy@gmail.com

pavel_baghy-46408d06

Pavel Baghy

pavel.baghy@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Ateliér mal+by

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Ateliér mal+by

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.