Zimný Prieskum 2020

Zimný Prieskum 2020

Lilla Gombos

2. roč.

Bc.

Ateliér maľby III.

Maliarstvo

gomboslilla1@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lilla Gombos

tumblr_5cbe3f24f1c0ece30f5a22933972696f_3b81d7ab_2048

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?