Thank you sugar, you´re free to go.

Internetová kultúra predstavuje anestetikum na vnímanie súčasnej existencie. Už dlhšie sa zaujímam a fascinuje ma spôsob akým dnešný človek skrz tento priestor uniká od reality, ktorá sa zdá byť nudná alebo neznesiteľná. V intenzívnych a zveličených zobrazeniach samého seba a svojho okolia nachádzame uspokojenie a dôkaz svojej činnosti (nech už tá činnosť je čokoľvek). Médium internetu po nás vyžaduje performance a je len na nás do akej miery ju pravdivo vykreslíme obrazu našich reálnych životov. Informácie, ktoré na sociálnych platformách nachádzame môžeme miešať, spájať a vyšívať podľa svojej vlastnej potreby, tak aby sedeli naším požiadavkám. V mojej práci beriem svoju každodennosť a obyčajnosť a vytváram jej novú tvár.

 

Paulína Gajerová

3. roč.

Bc.

Ateliér maľby III.

Maliarstvo

paulinagajer@gmail.com

421948952139

Ďalšie príspevky študentky*ta

Paulína Gajerová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Maliarstvo

tumblr_681276ba7ddee1bd887cf3d3ff3caa9f_dfe1f602_2048

Hľadáte niekoho alebo niečo?