Prieskum 01 • Eva Straková

Prieskum 01

Prípravný kurz je hlavným predmetom prvého semestra bakalárskeho štúdia a prebieha pod vedením Erika Šilleho. Je zameraný na osvojovanie si rôznych schopností v maľbe akrylom a olejom a preto je zjavná rozmanitosť prác. Prechodom na dištančnú formu výučby v polovici semestra sa najvýraznejšou prácou stal akvarelový korona- denník na formátoch A5. Najpoužívanejšou technikou tohto semestra bola maľba v monochrome. V tejto technike vznikli práce Zátišie, Autoportrét, Pohyb. Ďalšími prácami bola dvojica malieb na rovnakom formáte na vyjadrenie Intímneho a Verejného priestoru a dreneObjekt v priestore.

V tomto výbere je akvarelový denník, Autoportrét a Pohyb.

//Introduction course is the main subject of the first semester of bachelor studies and it’s guided by Erik Šille. It’s focused on adoption different skills in acrylic and oil painting, therefore the diversity of works is noticeable. After a switch to distance education during the second half of the semester, the most significant part of the process became aquarelle,,corona” diary. The most used technique was painting in monochrome. This technique was used in artworks- Still life, Autoportrait, The Movement. Another artwork of the semester was a pair of paintings of the same format to express Intimate and Public space and

In this selection is included aquarelle diary, Autoportrait and The Movement.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Prieskum 01 • Eva Straková

Prieskum 01

Prípravný kurz je hlavným predmetom prvého semestra bakalárskeho štúdia a prebieha pod vedením Erika Šilleho. Je zameraný na osvojovanie si rôznych schopností v maľbe akrylom a olejom a preto je zjavná rozmanitosť prác. Prechodom na dištančnú formu výučby v polovici semestra sa najvýraznejšou prácou stal akvarelový korona- denník na formátoch A5. Najpoužívanejšou technikou tohto semestra bola maľba v monochrome. V tejto technike vznikli práce Zátišie, Autoportrét, Pohyb. Ďalšími prácami bola dvojica malieb na rovnakom formáte na vyjadrenie Intímneho a Verejného priestoru a dreneObjekt v priestore.

V tomto výbere je akvarelový denník, Autoportrét a Pohyb.

//Introduction course is the main subject of the first semester of bachelor studies and it’s guided by Erik Šille. It’s focused on adoption different skills in acrylic and oil painting, therefore the diversity of works is noticeable. After a switch to distance education during the second half of the semester, the most significant part of the process became aquarelle,,corona” diary. The most used technique was painting in monochrome. This technique was used in artworks- Still life, Autoportrait, The Movement. Another artwork of the semester was a pair of paintings of the same format to express Intimate and Public space and

In this selection is included aquarelle diary, Autoportrait and The Movement.

Zdieľať

Prieskum 01 • Eva Straková

Prieskum 01

Prípravný kurz je hlavným predmetom prvého semestra bakalárskeho štúdia a prebieha pod vedením Erika Šilleho. Je zameraný na osvojovanie si rôznych schopností v maľbe akrylom a olejom a preto je zjavná rozmanitosť prác. Prechodom na dištančnú formu výučby v polovici semestra sa najvýraznejšou prácou stal akvarelový korona- denník na formátoch A5. Najpoužívanejšou technikou tohto semestra bola maľba v monochrome. V tejto technike vznikli práce Zátišie, Autoportrét, Pohyb. Ďalšími prácami bola dvojica malieb na rovnakom formáte na vyjadrenie Intímneho a Verejného priestoru a dreneObjekt v priestore.

V tomto výbere je akvarelový denník, Autoportrét a Pohyb.

//Introduction course is the main subject of the first semester of bachelor studies and it’s guided by Erik Šille. It’s focused on adoption different skills in acrylic and oil painting, therefore the diversity of works is noticeable. After a switch to distance education during the second half of the semester, the most significant part of the process became aquarelle,,corona” diary. The most used technique was painting in monochrome. This technique was used in artworks- Still life, Autoportrait, The Movement. Another artwork of the semester was a pair of paintings of the same format to express Intimate and Public space and

In this selection is included aquarelle diary, Autoportrait and The Movement.

Zdieľať
eva-strakova-autoportret-0b1a1a15

Eva Straková

eva.m.strakova@gmail.com

eva-strakova-autoportret-0b1a1a15

Eva Straková

eva.m.strakova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Erik Šille

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Erik Šille

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.