Nedokončené

Alzheimerova choroba je ochorenie mozgu, pri ktorom ubúdajú mozgové bunky a strácajú
svoju funkciu. Na vine je bielkovina – amyloid beta, ktorá sa zhlukuje do amyloidných plakov
a nervové bunky poškodzuje. Dôvody, prečo sa tieto procesy začnú diať a čo ich spúšťa, sú
zatiaľ neznáme.

Počiatočnou motiváciou bolo zachytiť esenciu Alzheimerovej choroby. Vytrácanie
spomienok- postupná, trvalá zmena osobnosti (niekedy naopak rezolútne potvrdenie) –
Problémy s rečou – Časová a miestna dezorientácia – Zmeny nálady
Po osobnej skúsenosti s chorobou som mala vytýčené veľmi jasné body, ktoré chcem
zobraziť, no ukázalo sa, že takéto zobrazenie je veľmi prvoplánové alebo nezobraziteľné a
musela som zvoliť inú cestu.

Pridŕžala som sa fotografií (najmä v pociatočnej fáze maľby) a spomienok a vznikla tak séria
s uvoľnenejším rázom než predošlé semestre.

 

Vybrané práce sú kombináciou olejomaľby, akrylu a tušu na nešepsovanom plátne a
akvarelu a tušu.

Eva Straková

3. roč.

Bc.

Ateliér Mal+by

Maliarstvo

eva.m.strakova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Eva Straková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?