Denník • Mária Trnková

Denník

Prípravný kurz je hlavným predmetom prvého semestra bakalárskeho štúdia a prebieha pod vedením Erika Šilleho. Je zameraný na otestovanie rôznych schopností v maľbe akrylom a olejom, čoho výsledkom je rozmanitosť prác. Avšak prechodom na dištančnú formu výučby sa najvýraznejšou témou stal akvarelový „korona“ denník (A5) maľovaný v druhej polovici semestra, ktorého časť tu prezentujem. Denník zaznamenáva obyčajné každodenné veci okolo mňa.

Introduction course is the main subject of the first semester of bachelor studies and it’s guided by Erik Šille. It is focused on testing different abilities in acrylic and oil painting, resulting in the diversity of works. However, after a switch to distance education, the most significant part of the process became the watercolor ‘corona’ diary (A5) made during the second half of the semester presented in this selection. The sketchbook records everyday things that surround me. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Denník • Mária Trnková

Denník

Prípravný kurz je hlavným predmetom prvého semestra bakalárskeho štúdia a prebieha pod vedením Erika Šilleho. Je zameraný na otestovanie rôznych schopností v maľbe akrylom a olejom, čoho výsledkom je rozmanitosť prác. Avšak prechodom na dištančnú formu výučby sa najvýraznejšou témou stal akvarelový „korona“ denník (A5) maľovaný v druhej polovici semestra, ktorého časť tu prezentujem. Denník zaznamenáva obyčajné každodenné veci okolo mňa.

Introduction course is the main subject of the first semester of bachelor studies and it’s guided by Erik Šille. It is focused on testing different abilities in acrylic and oil painting, resulting in the diversity of works. However, after a switch to distance education, the most significant part of the process became the watercolor ‘corona’ diary (A5) made during the second half of the semester presented in this selection. The sketchbook records everyday things that surround me. 

Zdieľať

Denník • Mária Trnková

Denník

Prípravný kurz je hlavným predmetom prvého semestra bakalárskeho štúdia a prebieha pod vedením Erika Šilleho. Je zameraný na otestovanie rôznych schopností v maľbe akrylom a olejom, čoho výsledkom je rozmanitosť prác. Avšak prechodom na dištančnú formu výučby sa najvýraznejšou témou stal akvarelový „korona“ denník (A5) maľovaný v druhej polovici semestra, ktorého časť tu prezentujem. Denník zaznamenáva obyčajné každodenné veci okolo mňa.

Introduction course is the main subject of the first semester of bachelor studies and it’s guided by Erik Šille. It is focused on testing different abilities in acrylic and oil painting, resulting in the diversity of works. However, after a switch to distance education, the most significant part of the process became the watercolor ‘corona’ diary (A5) made during the second half of the semester presented in this selection. The sketchbook records everyday things that surround me. 

Zdieľať
Maria-Trnkova-f8c406eb

Mária Trnková

trnkovaa@gmail.com

Maria-Trnkova-f8c406eb

Mária Trnková

trnkovaa@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Erik Šille

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Erik Šille

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.