Denník

Prípravný kurz je hlavným predmetom prvého semestra bakalárskeho štúdia a prebieha pod vedením Erika Šilleho. Je zameraný na otestovanie rôznych schopností v maľbe akrylom a olejom, čoho výsledkom je rozmanitosť prác. Avšak prechodom na dištančnú formu výučby sa najvýraznejšou témou stal akvarelový „korona“ denník (A5) maľovaný v druhej polovici semestra, ktorého časť tu prezentujem. Denník zaznamenáva obyčajné každodenné veci okolo mňa.

Introduction course is the main subject of the first semester of bachelor studies and it’s guided by Erik Šille. It is focused on testing different abilities in acrylic and oil painting, resulting in the diversity of works. However, after a switch to distance education, the most significant part of the process became the watercolor ‘corona’ diary (A5) made during the second half of the semester presented in this selection. The sketchbook records everyday things that surround me. 

Mária Trnková

1. roč.

Bc.

Prípravný ateliér maľby

Maliarstvo

trnkovaa@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Mária Trnková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?