Pityriasis Versicolor

Pityriasis Versicolor

letmým dotykom brady a ramena
zazrela ju, makulu
makula ako srnčia škvrna
makula ako athelia epiphylla
rozniesla sa celým kmeňom
rozniesla sa pozdĺž chrbta

Táto práca s názvom “Pityriasis versicolor”, je mojim denníkom. Denník vznikol na podnet lekárky, ktorá mi pri vyšetrení povedala, aby som si každý deň sledovala príznaky tejto depigmentácie. Rozhodla som sa, že škvrny budem skúmať okr. iného aj výtvarne. Každý deň som si zachytávala fragmenty kože v kresbe. Akousi prirodzenou cestou, každodenným bytím v prírode, som hľadala paralely, spojitosti prírody s mojím ochorením. Nachádzala som stromy s podobnými škvrnami, s podobným osudom – tieto prepojenia zachytávam v kresbe/maľbe.

 

Jessica Prečuchová

3. roč.

Bc.

Ateliér mal+by

Maliarstvo

jessicaprecuchova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jessica Prečuchová

IMG_20221215_095713_464-26c8fa71

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?