Pityriasis Versicolor • Jessica Prečuchová

Pityriasis Versicolor

Pityriasis Versicolor

letmým dotykom brady a ramena
zazrela ju, makulu
makula ako srnčia škvrna
makula ako athelia epiphylla
rozniesla sa celým kmeňom
rozniesla sa pozdĺž chrbta

Táto práca s názvom “Pityriasis versicolor”, je mojim denníkom. Denník vznikol na podnet lekárky, ktorá mi pri vyšetrení povedala, aby som si každý deň sledovala príznaky tejto depigmentácie. Rozhodla som sa, že škvrny budem skúmať okr. iného aj výtvarne. Každý deň som si zachytávala fragmenty kože v kresbe. Akousi prirodzenou cestou, každodenným bytím v prírode, som hľadala paralely, spojitosti prírody s mojím ochorením. Nachádzala som stromy s podobnými škvrnami, s podobným osudom – tieto prepojenia zachytávam v kresbe/maľbe.

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Pityriasis Versicolor • Jessica Prečuchová

Pityriasis Versicolor

Pityriasis Versicolor

letmým dotykom brady a ramena
zazrela ju, makulu
makula ako srnčia škvrna
makula ako athelia epiphylla
rozniesla sa celým kmeňom
rozniesla sa pozdĺž chrbta

Táto práca s názvom “Pityriasis versicolor”, je mojim denníkom. Denník vznikol na podnet lekárky, ktorá mi pri vyšetrení povedala, aby som si každý deň sledovala príznaky tejto depigmentácie. Rozhodla som sa, že škvrny budem skúmať okr. iného aj výtvarne. Každý deň som si zachytávala fragmenty kože v kresbe. Akousi prirodzenou cestou, každodenným bytím v prírode, som hľadala paralely, spojitosti prírody s mojím ochorením. Nachádzala som stromy s podobnými škvrnami, s podobným osudom – tieto prepojenia zachytávam v kresbe/maľbe.

 

Zdieľať

Pityriasis Versicolor • Jessica Prečuchová

Pityriasis Versicolor

Pityriasis Versicolor

letmým dotykom brady a ramena
zazrela ju, makulu
makula ako srnčia škvrna
makula ako athelia epiphylla
rozniesla sa celým kmeňom
rozniesla sa pozdĺž chrbta

Táto práca s názvom “Pityriasis versicolor”, je mojim denníkom. Denník vznikol na podnet lekárky, ktorá mi pri vyšetrení povedala, aby som si každý deň sledovala príznaky tejto depigmentácie. Rozhodla som sa, že škvrny budem skúmať okr. iného aj výtvarne. Každý deň som si zachytávala fragmenty kože v kresbe. Akousi prirodzenou cestou, každodenným bytím v prírode, som hľadala paralely, spojitosti prírody s mojím ochorením. Nachádzala som stromy s podobnými škvrnami, s podobným osudom – tieto prepojenia zachytávam v kresbe/maľbe.

 

Zdieľať

Jessica Prečuchová

jessicaprecuchova@gmail.com

Jessica Prečuchová

jessicaprecuchova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Ateliér mal+by

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Ateliér mal+by

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.