Mummy, look what I did!

Autor sa v diele zameriava na prostredie a vzťahy, v ktorých bol vychovávaný. Spätne sa vracia k prežitým udalostiam z detstva, ktoré zažíval z pozície queer človeka. Otvára tak tematiku bezpečného prostredia a prežívania. Materiál použitý v objekte je určitým znakom, asociovaný s matkou autora. Tvoria jednotu, ktorá je zotavená v ich “spoločnom” objekte.

en:
The author focuses on the environment and relationships in which he was brought up. He goes back to the childhood events he experienced as a queer person. It opens up the topic of a safe space and inner survival. The material used in the object is a specific feature associated with the author’s mother. They form a unity that is recovered in their “common” object.

Matej Grznár

3. roč.

Bc.

Ateliér intermédií

Intermédiá

grznarma@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Matej Grznár

matej_grznar_daddress_1-ea6b85f0

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?