Daddress • Matej Grznár

Daddress

Hľadanie nových hraníc, nového myslenia, novej maskulinity,..

V práci Daddress sa zaoberám otázkou zaužívaných prvkov maskulinity a feminity. Snažím sa nájsť vyváženie medzi týmito dvoma aspektami v sebe samom. Vždy som maskulinitu vnímal ako niečo negatívne a nesvoje, nakoľko sa mi tento pohľad odrážal z môjho okolia počas dospievania.

V tejto práci sa dá rozprávať o tielku, ako o akomsi fyzickom znaku mužstva. Zozbierané tielka, ktoré tvoria večerné šaty, patrili môjmu otcovi, jeho otcovi a ďalším mužom v našej rodine. Na šatách sa nachádzajú škvrny. Niektoré od potu a denného nosenia, ďalšie od make-upu, ktoré zanechal môj drag. Stáva sa to istým generačným procesom, ktorý v prenesenom význame a v mojom ponímaní, nadobúda formu očisty.

Share on facebook
Zdieľať

Daddress • Matej Grznár

Daddress

Hľadanie nových hraníc, nového myslenia, novej maskulinity,..

V práci Daddress sa zaoberám otázkou zaužívaných prvkov maskulinity a feminity. Snažím sa nájsť vyváženie medzi týmito dvoma aspektami v sebe samom. Vždy som maskulinitu vnímal ako niečo negatívne a nesvoje, nakoľko sa mi tento pohľad odrážal z môjho okolia počas dospievania.

V tejto práci sa dá rozprávať o tielku, ako o akomsi fyzickom znaku mužstva. Zozbierané tielka, ktoré tvoria večerné šaty, patrili môjmu otcovi, jeho otcovi a ďalším mužom v našej rodine. Na šatách sa nachádzajú škvrny. Niektoré od potu a denného nosenia, ďalšie od make-upu, ktoré zanechal môj drag. Stáva sa to istým generačným procesom, ktorý v prenesenom význame a v mojom ponímaní, nadobúda formu očisty.

Share on facebook
Zdieľať

Daddress • Matej Grznár

Daddress

Hľadanie nových hraníc, nového myslenia, novej maskulinity,..

V práci Daddress sa zaoberám otázkou zaužívaných prvkov maskulinity a feminity. Snažím sa nájsť vyváženie medzi týmito dvoma aspektami v sebe samom. Vždy som maskulinitu vnímal ako niečo negatívne a nesvoje, nakoľko sa mi tento pohľad odrážal z môjho okolia počas dospievania.

V tejto práci sa dá rozprávať o tielku, ako o akomsi fyzickom znaku mužstva. Zozbierané tielka, ktoré tvoria večerné šaty, patrili môjmu otcovi, jeho otcovi a ďalším mužom v našej rodine. Na šatách sa nachádzajú škvrny. Niektoré od potu a denného nosenia, ďalšie od make-upu, ktoré zanechal môj drag. Stáva sa to istým generačným procesom, ktorý v prenesenom význame a v mojom ponímaní, nadobúda formu očisty.

Share on facebook
Zdieľať

Matej Grznár

grznarma@gmail.com

0917207656

Matej Grznár

grznarma@gmail.com

0917207656

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. , Mgr. art. Dávid Koronczi

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. , Mgr. art. Dávid Koronczi