Daddress

Hľadanie nových hraníc, nového myslenia, novej maskulinity,..

V práci Daddress sa zaoberám otázkou zaužívaných prvkov maskulinity a feminity. Snažím sa nájsť vyváženie medzi týmito dvoma aspektami v sebe samom. Vždy som maskulinitu vnímal ako niečo negatívne a nesvoje, nakoľko sa mi tento pohľad odrážal z môjho okolia počas dospievania.

V tejto práci sa dá rozprávať o tielku, ako o akomsi fyzickom znaku mužstva. Zozbierané tielka, ktoré tvoria večerné šaty, patrili môjmu otcovi, jeho otcovi a ďalším mužom v našej rodine. Na šatách sa nachádzajú škvrny. Niektoré od potu a denného nosenia, ďalšie od make-upu, ktoré zanechal môj drag. Stáva sa to istým generačným procesom, ktorý v prenesenom význame a v mojom ponímaní, nadobúda formu očisty.

Matej Grznár

2. roč.

Bc.

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Intermédiá

grznarma@gmail.com

0917207656

Ďalšie príspevky študentky*ta

Matej Grznár

Snímka obrazovky 2021-12-16 o 23.59.51-fcfb06bc

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?