CONTROL LOSS

Control loss ________________________________________________________________

Séria skiel, zaznamenávajúca osobnú cestu v podobe uvedomovania si častokrát nezmyselnej kontroly.

Spojivom a súčasne základom sa stáva kresba, ktorá autenticky reflektuje vnútorný odraz vonkajšieho sveta, no zároveň podlieha prísne vymedzeným hraniciam, mnou nevedome nastavenej kontroly. V snahe pracovania s kresbovou kontrolou, prichádzam k osobnému experimentu, kde pomocou tavenia, uzatváram práškový grafit ktorý nie je bežnou súčasťou práce so sklom, medzi dve tabule skla. Ako opozitum ku kontrole, zatavené kresby ovláda náhoda a už ďalej sa mojim pričinením nedajú ovplyvniť.

Výsledkom sú sklá, mažúce hranice už neviditeľnej kontroly, vytvárajúce si vlastnú kresbu bez možnosti nejakého ďalšieho trvalého zásahu.

Dajana Marcinková

3. roč.

Bc.

Ateliér VVV (vizuálne, verbálne, verejné)

Intermédiá

dajana.marcinkova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Dajana Marcinková

dajana marcinkova, between the lines10-fb47affe

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?