CONTROL LOSS • Dajana Marcinková

CONTROL LOSS

Control loss ________________________________________________________________

Séria skiel, zaznamenávajúca osobnú cestu v podobe uvedomovania si častokrát nezmyselnej kontroly.

Spojivom a súčasne základom sa stáva kresba, ktorá autenticky reflektuje vnútorný odraz vonkajšieho sveta, no zároveň podlieha prísne vymedzeným hraniciam, mnou nevedome nastavenej kontroly. V snahe pracovania s kresbovou kontrolou, prichádzam k osobnému experimentu, kde pomocou tavenia, uzatváram práškový grafit ktorý nie je bežnou súčasťou práce so sklom, medzi dve tabule skla. Ako opozitum ku kontrole, zatavené kresby ovláda náhoda a už ďalej sa mojim pričinením nedajú ovplyvniť.

Výsledkom sú sklá, mažúce hranice už neviditeľnej kontroly, vytvárajúce si vlastnú kresbu bez možnosti nejakého ďalšieho trvalého zásahu.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

CONTROL LOSS • Dajana Marcinková

CONTROL LOSS

Control loss ________________________________________________________________

Séria skiel, zaznamenávajúca osobnú cestu v podobe uvedomovania si častokrát nezmyselnej kontroly.

Spojivom a súčasne základom sa stáva kresba, ktorá autenticky reflektuje vnútorný odraz vonkajšieho sveta, no zároveň podlieha prísne vymedzeným hraniciam, mnou nevedome nastavenej kontroly. V snahe pracovania s kresbovou kontrolou, prichádzam k osobnému experimentu, kde pomocou tavenia, uzatváram práškový grafit ktorý nie je bežnou súčasťou práce so sklom, medzi dve tabule skla. Ako opozitum ku kontrole, zatavené kresby ovláda náhoda a už ďalej sa mojim pričinením nedajú ovplyvniť.

Výsledkom sú sklá, mažúce hranice už neviditeľnej kontroly, vytvárajúce si vlastnú kresbu bez možnosti nejakého ďalšieho trvalého zásahu.

Zdieľať

CONTROL LOSS • Dajana Marcinková

CONTROL LOSS

Control loss ________________________________________________________________

Séria skiel, zaznamenávajúca osobnú cestu v podobe uvedomovania si častokrát nezmyselnej kontroly.

Spojivom a súčasne základom sa stáva kresba, ktorá autenticky reflektuje vnútorný odraz vonkajšieho sveta, no zároveň podlieha prísne vymedzeným hraniciam, mnou nevedome nastavenej kontroly. V snahe pracovania s kresbovou kontrolou, prichádzam k osobnému experimentu, kde pomocou tavenia, uzatváram práškový grafit ktorý nie je bežnou súčasťou práce so sklom, medzi dve tabule skla. Ako opozitum ku kontrole, zatavené kresby ovláda náhoda a už ďalej sa mojim pričinením nedajú ovplyvniť.

Výsledkom sú sklá, mažúce hranice už neviditeľnej kontroly, vytvárajúce si vlastnú kresbu bez možnosti nejakého ďalšieho trvalého zásahu.

Zdieľať

Dajana Marcinková

dajana.marcinkova@gmail.com

Dajana Marcinková

dajana.marcinkova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér VVV (vizuálne, verbálne, verejné)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér VVV (vizuálne, verbálne, verejné)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.