Apiramída ~ Prológ (performatívna prednáška) • Dodo Kršek

Apiramída ~ Prológ (performatívna prednáška)

Vytvorenie úvodu ku projektu Apiramídy, apimodulu (včelej búdky) s pyramidálnou strechou má za zámer uviesť hľadiská na ideové a metodické prostredia výskumu a rozjímania, v ktorých nastáva príprava ku budúcej bakalárskej práci, realizovanej vo fyzickej podobe budúcu jar.

V zábere je poňaté vedecké, poetické, či možno až ezotericky radikálne ukotvenie zmyslu projektu, ktoré v sebe poníma zmes vplyvov geomorfólgie, geofyziky, geometrie a humánnej geografie v pridružení včelou medonosnou. Protopickým mienením je vytvorenie platformy, ktorá bude vedieť pôsobiť regeneratívne na viacerích úrovnach prostredia a človeka.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Apiramída ~ Prológ (performatívna prednáška) • Dodo Kršek

Apiramída ~ Prológ (performatívna prednáška)

Vytvorenie úvodu ku projektu Apiramídy, apimodulu (včelej búdky) s pyramidálnou strechou má za zámer uviesť hľadiská na ideové a metodické prostredia výskumu a rozjímania, v ktorých nastáva príprava ku budúcej bakalárskej práci, realizovanej vo fyzickej podobe budúcu jar.

V zábere je poňaté vedecké, poetické, či možno až ezotericky radikálne ukotvenie zmyslu projektu, ktoré v sebe poníma zmes vplyvov geomorfólgie, geofyziky, geometrie a humánnej geografie v pridružení včelou medonosnou. Protopickým mienením je vytvorenie platformy, ktorá bude vedieť pôsobiť regeneratívne na viacerích úrovnach prostredia a človeka.

Zdieľať

Apiramída ~ Prológ (performatívna prednáška) • Dodo Kršek

Apiramída ~ Prológ (performatívna prednáška)

Vytvorenie úvodu ku projektu Apiramídy, apimodulu (včelej búdky) s pyramidálnou strechou má za zámer uviesť hľadiská na ideové a metodické prostredia výskumu a rozjímania, v ktorých nastáva príprava ku budúcej bakalárskej práci, realizovanej vo fyzickej podobe budúcu jar.

V zábere je poňaté vedecké, poetické, či možno až ezotericky radikálne ukotvenie zmyslu projektu, ktoré v sebe poníma zmes vplyvov geomorfólgie, geofyziky, geometrie a humánnej geografie v pridružení včelou medonosnou. Protopickým mienením je vytvorenie platformy, ktorá bude vedieť pôsobiť regeneratívne na viacerích úrovnach prostredia a človeka.

Zdieľať

Dodo Kršek

dodo.krsek@gmail.com

421918312275

Dodo Kršek

dodo.krsek@gmail.com

421918312275

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Martin Piaček, Dávid Korónczi

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Martin Piaček, Dávid Korónczi