Apiramída ~ Prológ (performatívna prednáška)

Vytvorenie úvodu ku projektu Apiramídy, apimodulu (včelej búdky) s pyramidálnou strechou má za zámer uviesť hľadiská na ideové a metodické prostredia výskumu a rozjímania, v ktorých nastáva príprava ku budúcej bakalárskej práci, realizovanej vo fyzickej podobe budúcu jar.

V zábere je poňaté vedecké, poetické, či možno až ezotericky radikálne ukotvenie zmyslu projektu, ktoré v sebe poníma zmes vplyvov geomorfólgie, geofyziky, geometrie a humánnej geografie v pridružení včelou medonosnou. Protopickým mienením je vytvorenie platformy, ktorá bude vedieť pôsobiť regeneratívne na viacerích úrovnach prostredia a človeka.

Dodo Kršek

3. roč.

Bc.

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Intermédiá

dodo.krsek@gmail.com

421918312275

Ďalšie príspevky študentky*ta

Dodo Kršek

img_37092-2048x1136 (1)-044dcc15

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?