Stopa, ktorá zostane

V práci som zaznamenávala tok rieky, ktorú som dlhodobo každodenne pozorovala a vytvárala si kresebné aj textové denníkové záznamy. Symbol rieky vnímam ako to, čo mi pripomína neustále plynutie a prirodzený tok zmien v živote. Rieku som pozorovala zo statickej pozície, čím som sa dávala do role skaly, ktorá sa nachádzala na jej brehu. Skala je pre mňa čímsi stálym, čo zotrváva na jednom mieste. Zatiaľ, čo rieka je tým, čo zanecháva na skale stopy a plynie ďalej. V práci sa zamýšľam nad tým, či má každý a každá z nás možnosť vybrať si, či bude riekou alebo skalou, či sme schopní a schopné svoju pozíciu meniť. Keď sme skalou nechávame sa obmývať plynúcou riekou času a všetkým, čo prejde okolo a keď sme riekou obmývame práve my iné skaly. Plynieme okolo seba navzájom a občas ostaneme vedľa seba stáť.

priestorová inštalácia

sklo, audio, svetlo

variabilné rozmery

Lucia Kupcová

3. roč.

Bc.

Ateliér Intermedií

Intermédiá

elkupcova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lucia Kupcová

DSC03924-3914dd10

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?