Stopa, ktorá zostane • Lucia Kupcová

Stopa, ktorá zostane

V práci som zaznamenávala tok rieky, ktorú som dlhodobo každodenne pozorovala a vytvárala si kresebné aj textové denníkové záznamy. Symbol rieky vnímam ako to, čo mi pripomína neustále plynutie a prirodzený tok zmien v živote. Rieku som pozorovala zo statickej pozície, čím som sa dávala do role skaly, ktorá sa nachádzala na jej brehu. Skala je pre mňa čímsi stálym, čo zotrváva na jednom mieste. Zatiaľ, čo rieka je tým, čo zanecháva na skale stopy a plynie ďalej. V práci sa zamýšľam nad tým, či má každý a každá z nás možnosť vybrať si, či bude riekou alebo skalou, či sme schopní a schopné svoju pozíciu meniť. Keď sme skalou nechávame sa obmývať plynúcou riekou času a všetkým, čo prejde okolo a keď sme riekou obmývame práve my iné skaly. Plynieme okolo seba navzájom a občas ostaneme vedľa seba stáť.

priestorová inštalácia

sklo, audio, svetlo

variabilné rozmery

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Stopa, ktorá zostane • Lucia Kupcová

Stopa, ktorá zostane

V práci som zaznamenávala tok rieky, ktorú som dlhodobo každodenne pozorovala a vytvárala si kresebné aj textové denníkové záznamy. Symbol rieky vnímam ako to, čo mi pripomína neustále plynutie a prirodzený tok zmien v živote. Rieku som pozorovala zo statickej pozície, čím som sa dávala do role skaly, ktorá sa nachádzala na jej brehu. Skala je pre mňa čímsi stálym, čo zotrváva na jednom mieste. Zatiaľ, čo rieka je tým, čo zanecháva na skale stopy a plynie ďalej. V práci sa zamýšľam nad tým, či má každý a každá z nás možnosť vybrať si, či bude riekou alebo skalou, či sme schopní a schopné svoju pozíciu meniť. Keď sme skalou nechávame sa obmývať plynúcou riekou času a všetkým, čo prejde okolo a keď sme riekou obmývame práve my iné skaly. Plynieme okolo seba navzájom a občas ostaneme vedľa seba stáť.

priestorová inštalácia

sklo, audio, svetlo

variabilné rozmery

Zdieľať

Stopa, ktorá zostane • Lucia Kupcová

Stopa, ktorá zostane

V práci som zaznamenávala tok rieky, ktorú som dlhodobo každodenne pozorovala a vytvárala si kresebné aj textové denníkové záznamy. Symbol rieky vnímam ako to, čo mi pripomína neustále plynutie a prirodzený tok zmien v živote. Rieku som pozorovala zo statickej pozície, čím som sa dávala do role skaly, ktorá sa nachádzala na jej brehu. Skala je pre mňa čímsi stálym, čo zotrváva na jednom mieste. Zatiaľ, čo rieka je tým, čo zanecháva na skale stopy a plynie ďalej. V práci sa zamýšľam nad tým, či má každý a každá z nás možnosť vybrať si, či bude riekou alebo skalou, či sme schopní a schopné svoju pozíciu meniť. Keď sme skalou nechávame sa obmývať plynúcou riekou času a všetkým, čo prejde okolo a keď sme riekou obmývame práve my iné skaly. Plynieme okolo seba navzájom a občas ostaneme vedľa seba stáť.

priestorová inštalácia

sklo, audio, svetlo

variabilné rozmery

Zdieľať

Lucia Kupcová

elkupcova@gmail.com

Lucia Kupcová

elkupcova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér Intermedií

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Jana Kapelová, Nina Vidovencová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér Intermedií

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Jana Kapelová, Nina Vidovencová

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.