Saint E. Jenner Cathedral

Saint E. Jenner Cathedral je názov projektu, ktorý môžeme čítať ako duo-výstavu alebo singulárny a denne sa opakujúci happening. Koncepcia tohoto miestne špecifického a zároveň kontextovo citlivého projektu spočíva v úzkom prepojení výtvarného umenia a bežného života v nie bežných podmienkach.

Počas mesiacov života v pandémii sa politické špičky v našom domácom prostredí rozhodli, v záujme predchádzania šírenia vírusu, uplatniť mnohé opatrenia. Azda najvýraznejšíma najmasovejším bol a stále je prebiehajúci projekt plošného testovania. Ten spočíva v dodržiavaní občianskej povinnosti pravidelného testovania sa antigénovými testami. Po celej krajine tak zo dňa na deň “vyrástli” testovacie centrá a ďalšie odberové miesta. Pre takýto na infraštruktúru náročný projekt bolo potrebné nájsť vhodné priestory. V mnohých prípadoch na tieto účely poslúžili práve kvôli pandémii dlhodobo zatvorené a teda aktuálne nevyužívané športové či kultúrne ustanovizne. Tento osud postihol i galériu Alfa, sídliacu v kultúrnom centre Kasárne/Kulturpark. Už niekoľko mesiacov do nej denne prichádzajú davy ľudí, ktoré namiesto kultúrneho zážitku absolvujú výter z nosohltana.

Východiskovým a najviac vizuálnym bodom celej inštalácie je 6 projekcií grafov, ktoré zobrazujú dáta reprezentujúce vývoj pandémie v číselných hodnotách priemerného počtu pozitívnych testov. Forma zobrazenia grafov pripomínajúca farebné vitráže zároveň demonštruje koncept, ktorý je založený na komparácii a mystifikácii– náboženskému obradu. Hoc nie je dôležité o aké konkrétne náboženstvo ide, paralela s doma najrozšírenejším kresťanstvom a svätou omšou je znateľná. 

Meno Saint E. Jenner z názvu výstavného projektu sa viaže k Edwardovi Jennerovi, anglickému fyzikovi a vedcovi, zvanému i otec imunológie, ktorému sa pripisuje vynález prvej vakcíny (1796). Tá bola podaná 8 ročnému synovi Jennerovho záhradníka proti kravským kiahňam. Vakcína bola úspešná. Od tohto momentu sa v medicíne objavuje očkovanie. Určujem Jennera za svätého, za akéhosi proroka či spasiteľa z minulosti, ktorý predpovedal a prvýkrát predviedol tento dnes najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení. Odkiaľ mal Jenner toto vnuknutie? Najpravdepodobnejšie išlo o prirodzený výsledok vedeckého výskumu. Mohol to však byť aj tzv. deus ex machina, koncept božského ovplyvnenia pozemskej reality, a je tak vakcína dnešnou mannou či eucharistiou, ktorú prijímame? V projekte Saint E. Jenner Cathedral sú interpretácie duchovného charakteru viac než prípustné. 

Rešpektujúc hygienické opatrenia a štandardy, priestor a jednotlivý mobiliár prešli drobnými zmenami a autorským remixom. Okrem spomínaných premietnutých grafov– vitráží sa zmenila i “scéna” slúžiaca pre výkon testov. Stoličky, určené pre čakajúcich sú otočené k “deju” obradu /odberu. Ten, sa síce odohráva za mobilnou stenou, divákovi ho však pripomína v slučke sa opakujúce autorské video, zobrazujúce typicky točivý pohyb paličky, ktorý sa koná pri odbere z nosohltanu. Dezinfekcia, ktorú je nutné použiť pri vstupe do budovy je umiestnená v objekte, ktorý pripomína sväteničku so svätenou vodou. Úkon odberov sa zas deje pred masívnym stolom, pripomínajúcim oltár. Vyvolávanie čísel, reprezentujúcich mená jednotlivcov za účelom odovzdania výsledku testu prebieha z kazateľnice. V koncovej časti galérie je umiestnená relikvia v podobe falošnej vakcíny  “HYPERMODERNA”.

Saint E. Jenner Cathedral je skutočne interdisciplinárnym projektom, ktorý nesie známky performance, happeningu až eventu, ale i výstavy funkčných a akčných objektov. Testovaní ľudia, ale i zdravotnícke tímy a celý galerijný štáb sa stávajú súčasťou deja a konceptu diela.

Janka Sanetriková

2. roč.

Bc.

Ateliér priestor

Vizuálna komunikácia

jankasanetrikova@gmail.com

0944545950

Ďalšie príspevky študentky*ta

Janka Sanetriková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?