Saint E. Jenner Cathedral • Janka Sanetriková

Saint E. Jenner Cathedral

Saint E. Jenner Cathedral je názov projektu, ktorý môžeme čítať ako duo-výstavu alebo singulárny a denne sa opakujúci happening. Koncepcia tohoto miestne špecifického a zároveň kontextovo citlivého projektu spočíva v úzkom prepojení výtvarného umenia a bežného života v nie bežných podmienkach.

Počas mesiacov života v pandémii sa politické špičky v našom domácom prostredí rozhodli, v záujme predchádzania šírenia vírusu, uplatniť mnohé opatrenia. Azda najvýraznejšíma najmasovejším bol a stále je prebiehajúci projekt plošného testovania. Ten spočíva v dodržiavaní občianskej povinnosti pravidelného testovania sa antigénovými testami. Po celej krajine tak zo dňa na deň “vyrástli” testovacie centrá a ďalšie odberové miesta. Pre takýto na infraštruktúru náročný projekt bolo potrebné nájsť vhodné priestory. V mnohých prípadoch na tieto účely poslúžili práve kvôli pandémii dlhodobo zatvorené a teda aktuálne nevyužívané športové či kultúrne ustanovizne. Tento osud postihol i galériu Alfa, sídliacu v kultúrnom centre Kasárne/Kulturpark. Už niekoľko mesiacov do nej denne prichádzajú davy ľudí, ktoré namiesto kultúrneho zážitku absolvujú výter z nosohltana.

Východiskovým a najviac vizuálnym bodom celej inštalácie je 6 projekcií grafov, ktoré zobrazujú dáta reprezentujúce vývoj pandémie v číselných hodnotách priemerného počtu pozitívnych testov. Forma zobrazenia grafov pripomínajúca farebné vitráže zároveň demonštruje koncept, ktorý je založený na komparácii a mystifikácii– náboženskému obradu. Hoc nie je dôležité o aké konkrétne náboženstvo ide, paralela s doma najrozšírenejším kresťanstvom a svätou omšou je znateľná. 

Meno Saint E. Jenner z názvu výstavného projektu sa viaže k Edwardovi Jennerovi, anglickému fyzikovi a vedcovi, zvanému i otec imunológie, ktorému sa pripisuje vynález prvej vakcíny (1796). Tá bola podaná 8 ročnému synovi Jennerovho záhradníka proti kravským kiahňam. Vakcína bola úspešná. Od tohto momentu sa v medicíne objavuje očkovanie. Určujem Jennera za svätého, za akéhosi proroka či spasiteľa z minulosti, ktorý predpovedal a prvýkrát predviedol tento dnes najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení. Odkiaľ mal Jenner toto vnuknutie? Najpravdepodobnejšie išlo o prirodzený výsledok vedeckého výskumu. Mohol to však byť aj tzv. deus ex machina, koncept božského ovplyvnenia pozemskej reality, a je tak vakcína dnešnou mannou či eucharistiou, ktorú prijímame? V projekte Saint E. Jenner Cathedral sú interpretácie duchovného charakteru viac než prípustné. 

Rešpektujúc hygienické opatrenia a štandardy, priestor a jednotlivý mobiliár prešli drobnými zmenami a autorským remixom. Okrem spomínaných premietnutých grafov– vitráží sa zmenila i “scéna” slúžiaca pre výkon testov. Stoličky, určené pre čakajúcich sú otočené k “deju” obradu /odberu. Ten, sa síce odohráva za mobilnou stenou, divákovi ho však pripomína v slučke sa opakujúce autorské video, zobrazujúce typicky točivý pohyb paličky, ktorý sa koná pri odbere z nosohltanu. Dezinfekcia, ktorú je nutné použiť pri vstupe do budovy je umiestnená v objekte, ktorý pripomína sväteničku so svätenou vodou. Úkon odberov sa zas deje pred masívnym stolom, pripomínajúcim oltár. Vyvolávanie čísel, reprezentujúcich mená jednotlivcov za účelom odovzdania výsledku testu prebieha z kazateľnice. V koncovej časti galérie je umiestnená relikvia v podobe falošnej vakcíny  “HYPERMODERNA”.

Saint E. Jenner Cathedral je skutočne interdisciplinárnym projektom, ktorý nesie známky performance, happeningu až eventu, ale i výstavy funkčných a akčných objektov. Testovaní ľudia, ale i zdravotnícke tímy a celý galerijný štáb sa stávajú súčasťou deja a konceptu diela.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Saint E. Jenner Cathedral • Janka Sanetriková

Saint E. Jenner Cathedral

Saint E. Jenner Cathedral je názov projektu, ktorý môžeme čítať ako duo-výstavu alebo singulárny a denne sa opakujúci happening. Koncepcia tohoto miestne špecifického a zároveň kontextovo citlivého projektu spočíva v úzkom prepojení výtvarného umenia a bežného života v nie bežných podmienkach.

Počas mesiacov života v pandémii sa politické špičky v našom domácom prostredí rozhodli, v záujme predchádzania šírenia vírusu, uplatniť mnohé opatrenia. Azda najvýraznejšíma najmasovejším bol a stále je prebiehajúci projekt plošného testovania. Ten spočíva v dodržiavaní občianskej povinnosti pravidelného testovania sa antigénovými testami. Po celej krajine tak zo dňa na deň “vyrástli” testovacie centrá a ďalšie odberové miesta. Pre takýto na infraštruktúru náročný projekt bolo potrebné nájsť vhodné priestory. V mnohých prípadoch na tieto účely poslúžili práve kvôli pandémii dlhodobo zatvorené a teda aktuálne nevyužívané športové či kultúrne ustanovizne. Tento osud postihol i galériu Alfa, sídliacu v kultúrnom centre Kasárne/Kulturpark. Už niekoľko mesiacov do nej denne prichádzajú davy ľudí, ktoré namiesto kultúrneho zážitku absolvujú výter z nosohltana.

Východiskovým a najviac vizuálnym bodom celej inštalácie je 6 projekcií grafov, ktoré zobrazujú dáta reprezentujúce vývoj pandémie v číselných hodnotách priemerného počtu pozitívnych testov. Forma zobrazenia grafov pripomínajúca farebné vitráže zároveň demonštruje koncept, ktorý je založený na komparácii a mystifikácii– náboženskému obradu. Hoc nie je dôležité o aké konkrétne náboženstvo ide, paralela s doma najrozšírenejším kresťanstvom a svätou omšou je znateľná. 

Meno Saint E. Jenner z názvu výstavného projektu sa viaže k Edwardovi Jennerovi, anglickému fyzikovi a vedcovi, zvanému i otec imunológie, ktorému sa pripisuje vynález prvej vakcíny (1796). Tá bola podaná 8 ročnému synovi Jennerovho záhradníka proti kravským kiahňam. Vakcína bola úspešná. Od tohto momentu sa v medicíne objavuje očkovanie. Určujem Jennera za svätého, za akéhosi proroka či spasiteľa z minulosti, ktorý predpovedal a prvýkrát predviedol tento dnes najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení. Odkiaľ mal Jenner toto vnuknutie? Najpravdepodobnejšie išlo o prirodzený výsledok vedeckého výskumu. Mohol to však byť aj tzv. deus ex machina, koncept božského ovplyvnenia pozemskej reality, a je tak vakcína dnešnou mannou či eucharistiou, ktorú prijímame? V projekte Saint E. Jenner Cathedral sú interpretácie duchovného charakteru viac než prípustné. 

Rešpektujúc hygienické opatrenia a štandardy, priestor a jednotlivý mobiliár prešli drobnými zmenami a autorským remixom. Okrem spomínaných premietnutých grafov– vitráží sa zmenila i “scéna” slúžiaca pre výkon testov. Stoličky, určené pre čakajúcich sú otočené k “deju” obradu /odberu. Ten, sa síce odohráva za mobilnou stenou, divákovi ho však pripomína v slučke sa opakujúce autorské video, zobrazujúce typicky točivý pohyb paličky, ktorý sa koná pri odbere z nosohltanu. Dezinfekcia, ktorú je nutné použiť pri vstupe do budovy je umiestnená v objekte, ktorý pripomína sväteničku so svätenou vodou. Úkon odberov sa zas deje pred masívnym stolom, pripomínajúcim oltár. Vyvolávanie čísel, reprezentujúcich mená jednotlivcov za účelom odovzdania výsledku testu prebieha z kazateľnice. V koncovej časti galérie je umiestnená relikvia v podobe falošnej vakcíny  “HYPERMODERNA”.

Saint E. Jenner Cathedral je skutočne interdisciplinárnym projektom, ktorý nesie známky performance, happeningu až eventu, ale i výstavy funkčných a akčných objektov. Testovaní ľudia, ale i zdravotnícke tímy a celý galerijný štáb sa stávajú súčasťou deja a konceptu diela.

Zdieľať

Saint E. Jenner Cathedral • Janka Sanetriková

Saint E. Jenner Cathedral

Saint E. Jenner Cathedral je názov projektu, ktorý môžeme čítať ako duo-výstavu alebo singulárny a denne sa opakujúci happening. Koncepcia tohoto miestne špecifického a zároveň kontextovo citlivého projektu spočíva v úzkom prepojení výtvarného umenia a bežného života v nie bežných podmienkach.

Počas mesiacov života v pandémii sa politické špičky v našom domácom prostredí rozhodli, v záujme predchádzania šírenia vírusu, uplatniť mnohé opatrenia. Azda najvýraznejšíma najmasovejším bol a stále je prebiehajúci projekt plošného testovania. Ten spočíva v dodržiavaní občianskej povinnosti pravidelného testovania sa antigénovými testami. Po celej krajine tak zo dňa na deň “vyrástli” testovacie centrá a ďalšie odberové miesta. Pre takýto na infraštruktúru náročný projekt bolo potrebné nájsť vhodné priestory. V mnohých prípadoch na tieto účely poslúžili práve kvôli pandémii dlhodobo zatvorené a teda aktuálne nevyužívané športové či kultúrne ustanovizne. Tento osud postihol i galériu Alfa, sídliacu v kultúrnom centre Kasárne/Kulturpark. Už niekoľko mesiacov do nej denne prichádzajú davy ľudí, ktoré namiesto kultúrneho zážitku absolvujú výter z nosohltana.

Východiskovým a najviac vizuálnym bodom celej inštalácie je 6 projekcií grafov, ktoré zobrazujú dáta reprezentujúce vývoj pandémie v číselných hodnotách priemerného počtu pozitívnych testov. Forma zobrazenia grafov pripomínajúca farebné vitráže zároveň demonštruje koncept, ktorý je založený na komparácii a mystifikácii– náboženskému obradu. Hoc nie je dôležité o aké konkrétne náboženstvo ide, paralela s doma najrozšírenejším kresťanstvom a svätou omšou je znateľná. 

Meno Saint E. Jenner z názvu výstavného projektu sa viaže k Edwardovi Jennerovi, anglickému fyzikovi a vedcovi, zvanému i otec imunológie, ktorému sa pripisuje vynález prvej vakcíny (1796). Tá bola podaná 8 ročnému synovi Jennerovho záhradníka proti kravským kiahňam. Vakcína bola úspešná. Od tohto momentu sa v medicíne objavuje očkovanie. Určujem Jennera za svätého, za akéhosi proroka či spasiteľa z minulosti, ktorý predpovedal a prvýkrát predviedol tento dnes najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení. Odkiaľ mal Jenner toto vnuknutie? Najpravdepodobnejšie išlo o prirodzený výsledok vedeckého výskumu. Mohol to však byť aj tzv. deus ex machina, koncept božského ovplyvnenia pozemskej reality, a je tak vakcína dnešnou mannou či eucharistiou, ktorú prijímame? V projekte Saint E. Jenner Cathedral sú interpretácie duchovného charakteru viac než prípustné. 

Rešpektujúc hygienické opatrenia a štandardy, priestor a jednotlivý mobiliár prešli drobnými zmenami a autorským remixom. Okrem spomínaných premietnutých grafov– vitráží sa zmenila i “scéna” slúžiaca pre výkon testov. Stoličky, určené pre čakajúcich sú otočené k “deju” obradu /odberu. Ten, sa síce odohráva za mobilnou stenou, divákovi ho však pripomína v slučke sa opakujúce autorské video, zobrazujúce typicky točivý pohyb paličky, ktorý sa koná pri odbere z nosohltanu. Dezinfekcia, ktorú je nutné použiť pri vstupe do budovy je umiestnená v objekte, ktorý pripomína sväteničku so svätenou vodou. Úkon odberov sa zas deje pred masívnym stolom, pripomínajúcim oltár. Vyvolávanie čísel, reprezentujúcich mená jednotlivcov za účelom odovzdania výsledku testu prebieha z kazateľnice. V koncovej časti galérie je umiestnená relikvia v podobe falošnej vakcíny  “HYPERMODERNA”.

Saint E. Jenner Cathedral je skutočne interdisciplinárnym projektom, ktorý nesie známky performance, happeningu až eventu, ale i výstavy funkčných a akčných objektov. Testovaní ľudia, ale i zdravotnícke tímy a celý galerijný štáb sa stávajú súčasťou deja a konceptu diela.

Zdieľať
janka_sanetrikova-d1b98eb3

Janka Sanetriková

jankasanetrikova@gmail.com

0944545950

janka_sanetrikova-d1b98eb3

Janka Sanetriková

jankasanetrikova@gmail.com

0944545950

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér priestor

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Pavel Choma, akad. mal., doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér priestor

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Pavel Choma, akad. mal., doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.