FINDING MYSELF

Táto semestrálna práca je štúdiou, ktorú chcem v blízkej budúcnosti pretaviť do môjho tvorivého rukopisu. Hľadanie samej seba poukazuje na moje postavenie uprostred, medzi maľbou a odevom. Inšpirácia vychádza zo zelenej siene v Thurzovom dome. Mentolový odev znázorňuje zelený podklad fresky zelenej siene. Top s drapériou je modifikáciou drapérie hodvábu. Kabát s olejomaľbou (okno s vytrážou), je plátnom a ja ako nositeľ som rámom, na ktorom je toto plátno natiahnuté. Zvrchník s nohavicami je moja “maľba textilom” a výstup tohto hľadania a experimentu. Štruktúra znázorňuje husté polia vlčích makov. V kolekcií je kladený dôraz na zmenšenie textilného odpadu a recykláciu. 

Natalis Repkovská

3. roč.

Bc.

Ateliér odevného dizajnu

Textilná tvorba

natalia.deschanel@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Natalis Repkovská

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?