FINDING MYSELF • NATALIS REPKOVSKÁ

FINDING MYSELF

Táto semestrálna práca je štúdiou, ktorú chcem v blízkej budúcnosti pretaviť do môjho tvorivého rukopisu. Hľadanie samej seba poukazuje na moje postavenie uprostred, medzi maľbou a odevom. Inšpirácia vychádza zo zelenej siene v Thurzovom dome. Mentolový odev znázorňuje zelený podklad fresky zelenej siene. Top s drapériou je modifikáciou drapérie hodvábu. Kabát s olejomaľbou (okno s vytrážou), je plátnom a ja ako nositeľ som rámom, na ktorom je toto plátno natiahnuté. Zvrchník s nohavicami je moja “maľba textilom” a výstup tohto hľadania a experimentu. Štruktúra znázorňuje husté polia vlčích makov. V kolekcií je kladený dôraz na zmenšenie textilného odpadu a recykláciu. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

FINDING MYSELF • NATALIS REPKOVSKÁ

FINDING MYSELF

Táto semestrálna práca je štúdiou, ktorú chcem v blízkej budúcnosti pretaviť do môjho tvorivého rukopisu. Hľadanie samej seba poukazuje na moje postavenie uprostred, medzi maľbou a odevom. Inšpirácia vychádza zo zelenej siene v Thurzovom dome. Mentolový odev znázorňuje zelený podklad fresky zelenej siene. Top s drapériou je modifikáciou drapérie hodvábu. Kabát s olejomaľbou (okno s vytrážou), je plátnom a ja ako nositeľ som rámom, na ktorom je toto plátno natiahnuté. Zvrchník s nohavicami je moja “maľba textilom” a výstup tohto hľadania a experimentu. Štruktúra znázorňuje husté polia vlčích makov. V kolekcií je kladený dôraz na zmenšenie textilného odpadu a recykláciu. 

Zdieľať

FINDING MYSELF • NATALIS REPKOVSKÁ

FINDING MYSELF

Táto semestrálna práca je štúdiou, ktorú chcem v blízkej budúcnosti pretaviť do môjho tvorivého rukopisu. Hľadanie samej seba poukazuje na moje postavenie uprostred, medzi maľbou a odevom. Inšpirácia vychádza zo zelenej siene v Thurzovom dome. Mentolový odev znázorňuje zelený podklad fresky zelenej siene. Top s drapériou je modifikáciou drapérie hodvábu. Kabát s olejomaľbou (okno s vytrážou), je plátnom a ja ako nositeľ som rámom, na ktorom je toto plátno natiahnuté. Zvrchník s nohavicami je moja “maľba textilom” a výstup tohto hľadania a experimentu. Štruktúra znázorňuje husté polia vlčích makov. V kolekcií je kladený dôraz na zmenšenie textilného odpadu a recykláciu. 

Zdieľať
Natalis Repkovská-bb38acf4

Natalis Repkovská

natalia.deschanel@gmail.com

Natalis Repkovská-bb38acf4

Natalis Repkovská

natalia.deschanel@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Prof. Júlia Sabová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Prof. Júlia Sabová

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.