THE ARTIST´S SALON

Odevy navodzujúce impresiu obdobia Zlatej éry haute couture na spôsob impresionistických malieb s dôrazom na farbu, štruktúru a ručné spracovanie. Noblesa, ktorá sa vytratila z dnešných outfittov ľudí na ulici, spracovaná spôsobom zmýšľajúc, ako maliar. Ľudia sú natoľko ovplyvnení spoločnosťou, že si ani neuvedomujú, ako sa ich originálna identita vytráca v tuctovom, fádnom dave. Vrstvenie a kvitnutie siluet súvisí s postupným preukázaním našej originálnej osobnosti.  Maľby a odevy sa navzájom počas celého procesu ovplyvňovali. Výsledná práca predstavuje výstavu, kde sa odevy stávajú živými maľbami zrodenými v salóne. Charakteristickým prvkom je efektívne využitie množstva materiálu. Jednotlivé štruktúry sú pozorne zhotovené bez vzniku textilného odpadu.

ENG

Clothes are evoking the impression of the Golden Age of haute couture in the manner of impressionist paintings with an emphasis on color and structure. The grandeur that has disappeared from today’s streetwear outfits is grasped by the painter. The layering and blooming of the silhouettes are related to the gradual revelation of each original personality. Paintings and garments interact and affect each other during the whole process which results in their shape. The outcome represents the display, where garments become vivid paintings born in the salon.

 

Natalis Repkovská

4. roč.

Bc.

Ateliér odevného dizajnu

Textilná tvorba

natalia.deschanel@gmail.com

421910365171

Ďalšie príspevky študentky*ta

Natalis Repkovská

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?