The Chance

Kolekcia – The chance dáva doslova šancu textilnému odpadu, ktorý by sa ďalej v odevnom priestore nepoužil. Odpad je získaný priamo z výrobného prostredia, sú to rôzne odstrižky látok, odpadové kúsky nití, odrezky z ponožiek. Modely sú vytvorené z  materiálov, ktoré  vznikli priamo z odpadu. Dá sa tu hovoriť o zero waste tvorbe, keďže kolekcia nielenže odpad spracováva, ale tiež už ďalší neprodukuje. Ukazuje, ako by sa takýto nepotrebný textilný odpad mohol ďalej využiť v rôznych oblastiach odevného a textilného odvetvia, aby tak dochádzalo k jeho recyklácii.  Modely obsahujú veľký podiel ručnej práce a techník.

Juliána Brnáková

4. roč.

Bc.

Ateliér odevného dizajnu

Textilná tvorba

brnakova.julka@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Juliána Brnáková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?