NEW DIMENSION • Alexandra Kondačová

NEW DIMENSION

V ľudskej túžbe páčiť sa okoliu môžeme pozorovať protikladné tendencie, ktoré sa prelínajú, vzájomne na seba vplývajú a umožňujú vzťahy medzi jednotlivcami. Ide o želanie prinášať radosť iným, no na druhej strane má radosť a schopnosť zapáčiť sa účinkovať spätne na nás a má posilňovať autoritu našej osobnosti. Práve potreba autority sa stupňuje až do takej miery, že sa dostáva do diametralneho rozporu s prvotnou nezištnostou túžby zapáčiť sa- chceme sa stať predmetom pozornosti, ba až predmetom závisti. Prvotne nezištný skutok má egoistickú povahu zvyšovania sebavedomia na úkor iných. Moja kolekcia skúma tieto myšlienky a je satirou na dnešnú dobu a spôsob obliekania dnešnej generácie (Gen Z). Vytráca sa autenticita prejavu prostredníctvom módy a nastupuje veľmi odlišný spôsob jej poňatia a zaobchádzania s ňou. Nové médiá prinášajú nové vzory a objekty inšpirácie. Internet a najmä sociálne siete sa stávajú hlavnou platformou prezentácie svojej osoby a nášho života. Neosobná verejná sieť na ktorej zdieľame pred neznámym širokým publikom viac ako v bežnom živote s najbližšími ľuďmi.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

NEW DIMENSION • Alexandra Kondačová

NEW DIMENSION

V ľudskej túžbe páčiť sa okoliu môžeme pozorovať protikladné tendencie, ktoré sa prelínajú, vzájomne na seba vplývajú a umožňujú vzťahy medzi jednotlivcami. Ide o želanie prinášať radosť iným, no na druhej strane má radosť a schopnosť zapáčiť sa účinkovať spätne na nás a má posilňovať autoritu našej osobnosti. Práve potreba autority sa stupňuje až do takej miery, že sa dostáva do diametralneho rozporu s prvotnou nezištnostou túžby zapáčiť sa- chceme sa stať predmetom pozornosti, ba až predmetom závisti. Prvotne nezištný skutok má egoistickú povahu zvyšovania sebavedomia na úkor iných. Moja kolekcia skúma tieto myšlienky a je satirou na dnešnú dobu a spôsob obliekania dnešnej generácie (Gen Z). Vytráca sa autenticita prejavu prostredníctvom módy a nastupuje veľmi odlišný spôsob jej poňatia a zaobchádzania s ňou. Nové médiá prinášajú nové vzory a objekty inšpirácie. Internet a najmä sociálne siete sa stávajú hlavnou platformou prezentácie svojej osoby a nášho života. Neosobná verejná sieť na ktorej zdieľame pred neznámym širokým publikom viac ako v bežnom živote s najbližšími ľuďmi.

Zdieľať

NEW DIMENSION • Alexandra Kondačová

NEW DIMENSION

V ľudskej túžbe páčiť sa okoliu môžeme pozorovať protikladné tendencie, ktoré sa prelínajú, vzájomne na seba vplývajú a umožňujú vzťahy medzi jednotlivcami. Ide o želanie prinášať radosť iným, no na druhej strane má radosť a schopnosť zapáčiť sa účinkovať spätne na nás a má posilňovať autoritu našej osobnosti. Práve potreba autority sa stupňuje až do takej miery, že sa dostáva do diametralneho rozporu s prvotnou nezištnostou túžby zapáčiť sa- chceme sa stať predmetom pozornosti, ba až predmetom závisti. Prvotne nezištný skutok má egoistickú povahu zvyšovania sebavedomia na úkor iných. Moja kolekcia skúma tieto myšlienky a je satirou na dnešnú dobu a spôsob obliekania dnešnej generácie (Gen Z). Vytráca sa autenticita prejavu prostredníctvom módy a nastupuje veľmi odlišný spôsob jej poňatia a zaobchádzania s ňou. Nové médiá prinášajú nové vzory a objekty inšpirácie. Internet a najmä sociálne siete sa stávajú hlavnou platformou prezentácie svojej osoby a nášho života. Neosobná verejná sieť na ktorej zdieľame pred neznámym širokým publikom viac ako v bežnom živote s najbližšími ľuďmi.

Zdieľať
logo ak-b33ca0ca

Alexandra Kondačová

a.kondacova@gmail.com

421903988876

logo ak-b33ca0ca

Alexandra Kondačová

a.kondacova@gmail.com

421903988876

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.