Tex-Transport

Diplomová práca Tex-Transport je zameraná na dizajn poťahov vo verejnej hromadnej doprave. Zaoberá sa poťahmi MHD v hlavnom meste Slovenska, Bratislava. Séria tlačených textílií a žakárovo tkaných poťahových textílií
predstavuje možný koncept pre bratislavskú MHD. Preto prvky zobrazujúce sa na látkach, tematicky vychádzajú z hlavného mesta. Dezény sú transformované do textílií a sú predstavené ako samostatné tkaniny, ale aj ako aplikovaný poťahový materiál na sedadlách verejnej dopravy. Idea diplomovej práce je zlepšiť povedomie a pohľad k poťahovým materiálom vo verejnej doprave, nakoľko je mnohokrát v úzadí a nevyužíva sa ich potenciál. Vnímam , že potenciál týchto každodenných prvkov môže byť obsiahly a interiér MHD môže byť nástrojom pre komunikáciu mesta. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť dizajnérsky koncept, ktorý by po aplikovaní do praxe napĺňal ambíciu zvýšiť kultúru verejného hromadného cestovania. 

Realizácia, spolupráce: 
Tkané textílie – Zuzana Slušná Ondrejková s Borgstena Textile 
Tenisky – Tikoki 
Fotografie – Lady Kejmy

Veronika Muchová

2. roč.

Mgr.

Ateliér textilného dizajnu

Textilná tvorba

mucho.veronika@gmail.com

421904001802

Ďalšie príspevky študentky*ta

Veronika Muchová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?