Pod kožou

Ženské zdravotné problémy sú v spoločnosti často prehliadané a neviditeľné. Mnohé ženy s nimi pritom denne bojujú a môžu dokonca výrazne znížiť kvalitu ich života. Semestrálnou prácou chcem na túto problematiku poukázať. Zároveň verím, že sa to v budúcnosti zmení a zdravie žien bude viac diskutovanou témou.

Kristína Čakyová

1. roč.

Mgr.

Ateliér textilnej tvorby v priestore

Textilná tvorba

k.cakyova@gmail.com

421903036963

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kristína Čakyová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Textilná tvorba

1-18-cb435458

Hľadáte niekoho alebo niečo?