Plant Room VI. • Magdaléna Seppová

Plant Room VI.

Semestrálne práca na tému Malé Biele je inšpirovaná predovšetkým básňou od Mily Haugovej – Plant Room VI. Táto báseň je pre mňa ako manifest tohoto obdobia, ale vlastne aj obdobia mojej mladosti tak všeobecne.
Báseň opisuje prchavé momenty krásy a šťastia, ktoré môžu kedykoľvek zaniknúť. V tomto semestri, keď ešte viac času trávim doma a na záhrade, si každý jeden verš uvedomujem ešte hlbšie.
Jednotlivé javy a cykly prírody, ktoré Mila opisuje, vyžadujú svoj čas a pokoj.
Takisto, ako aj každý jeden kreatívny nápad, kresba či steh.
A práve v tomto ma príroda inšpiruje. Neponáhľať sa a nechať veci plynúť svojim tempom.
Hľadať potešenie a radosť nie len vo výsledku, ale aj v samotnej tvorbe, hľadaní a učení sa – rásť.

Pri tvorení mojej práce som dbala na využitie krajčírskych prvkov.
Hlavným prvkom, ktorý som si vybrala, je kapuca.
Vytvára veľa možností práve jej špecifickým tvarom. Snažila som sa hľadať jej nové využitie zošívaním, alebo vrstvením.

Odevy by mali pôsobiť skoro ako sochy.
Monumentálne a atmosfericky.

Foto – Nina Pacherová

ENG:

The semester work Malé Biele is inspired by the poem “Plant Room VI” by Mila Haugová. This poem is for me like a manifesto of these days, as well as of my youth years.
It describes fleeting moments of beauty and happiness that may disappear. I spent more time at home and in the garden this semester and I have realized that every single verse of this poem has a deep meaning to me.
The individual phenomena and cycles of nature, which Mila describes, need their own time and space.
Just like any creative idea, drawing or every single stitch.
And therefore, nature inspires me the most. Not to rush and let things flow at their own pace.
To seek pleasure and joy not only in the result, but also in the creative process, research and learning.
Simply, just grow.

The main element that I chose for my work was the hood, which is very interesting in its shape and can be formed in different ways.
I tried to look for new ways how the hood can be used, by layering it or sewing together many times.

The clothes should look almost like sculptures.
Monumental and atmospheric.

Foto – Nina Pacherová

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Plant Room VI. • Magdaléna Seppová

Plant Room VI.

Semestrálne práca na tému Malé Biele je inšpirovaná predovšetkým básňou od Mily Haugovej – Plant Room VI. Táto báseň je pre mňa ako manifest tohoto obdobia, ale vlastne aj obdobia mojej mladosti tak všeobecne.
Báseň opisuje prchavé momenty krásy a šťastia, ktoré môžu kedykoľvek zaniknúť. V tomto semestri, keď ešte viac času trávim doma a na záhrade, si každý jeden verš uvedomujem ešte hlbšie.
Jednotlivé javy a cykly prírody, ktoré Mila opisuje, vyžadujú svoj čas a pokoj.
Takisto, ako aj každý jeden kreatívny nápad, kresba či steh.
A práve v tomto ma príroda inšpiruje. Neponáhľať sa a nechať veci plynúť svojim tempom.
Hľadať potešenie a radosť nie len vo výsledku, ale aj v samotnej tvorbe, hľadaní a učení sa – rásť.

Pri tvorení mojej práce som dbala na využitie krajčírskych prvkov.
Hlavným prvkom, ktorý som si vybrala, je kapuca.
Vytvára veľa možností práve jej špecifickým tvarom. Snažila som sa hľadať jej nové využitie zošívaním, alebo vrstvením.

Odevy by mali pôsobiť skoro ako sochy.
Monumentálne a atmosfericky.

Foto – Nina Pacherová

ENG:

The semester work Malé Biele is inspired by the poem “Plant Room VI” by Mila Haugová. This poem is for me like a manifesto of these days, as well as of my youth years.
It describes fleeting moments of beauty and happiness that may disappear. I spent more time at home and in the garden this semester and I have realized that every single verse of this poem has a deep meaning to me.
The individual phenomena and cycles of nature, which Mila describes, need their own time and space.
Just like any creative idea, drawing or every single stitch.
And therefore, nature inspires me the most. Not to rush and let things flow at their own pace.
To seek pleasure and joy not only in the result, but also in the creative process, research and learning.
Simply, just grow.

The main element that I chose for my work was the hood, which is very interesting in its shape and can be formed in different ways.
I tried to look for new ways how the hood can be used, by layering it or sewing together many times.

The clothes should look almost like sculptures.
Monumental and atmospheric.

Foto – Nina Pacherová

Zdieľať

Plant Room VI. • Magdaléna Seppová

Plant Room VI.

Semestrálne práca na tému Malé Biele je inšpirovaná predovšetkým básňou od Mily Haugovej – Plant Room VI. Táto báseň je pre mňa ako manifest tohoto obdobia, ale vlastne aj obdobia mojej mladosti tak všeobecne.
Báseň opisuje prchavé momenty krásy a šťastia, ktoré môžu kedykoľvek zaniknúť. V tomto semestri, keď ešte viac času trávim doma a na záhrade, si každý jeden verš uvedomujem ešte hlbšie.
Jednotlivé javy a cykly prírody, ktoré Mila opisuje, vyžadujú svoj čas a pokoj.
Takisto, ako aj každý jeden kreatívny nápad, kresba či steh.
A práve v tomto ma príroda inšpiruje. Neponáhľať sa a nechať veci plynúť svojim tempom.
Hľadať potešenie a radosť nie len vo výsledku, ale aj v samotnej tvorbe, hľadaní a učení sa – rásť.

Pri tvorení mojej práce som dbala na využitie krajčírskych prvkov.
Hlavným prvkom, ktorý som si vybrala, je kapuca.
Vytvára veľa možností práve jej špecifickým tvarom. Snažila som sa hľadať jej nové využitie zošívaním, alebo vrstvením.

Odevy by mali pôsobiť skoro ako sochy.
Monumentálne a atmosfericky.

Foto – Nina Pacherová

ENG:

The semester work Malé Biele is inspired by the poem “Plant Room VI” by Mila Haugová. This poem is for me like a manifesto of these days, as well as of my youth years.
It describes fleeting moments of beauty and happiness that may disappear. I spent more time at home and in the garden this semester and I have realized that every single verse of this poem has a deep meaning to me.
The individual phenomena and cycles of nature, which Mila describes, need their own time and space.
Just like any creative idea, drawing or every single stitch.
And therefore, nature inspires me the most. Not to rush and let things flow at their own pace.
To seek pleasure and joy not only in the result, but also in the creative process, research and learning.
Simply, just grow.

The main element that I chose for my work was the hood, which is very interesting in its shape and can be formed in different ways.
I tried to look for new ways how the hood can be used, by layering it or sewing together many times.

The clothes should look almost like sculptures.
Monumental and atmospheric.

Foto – Nina Pacherová

Zdieľať
Magdaléna Seppová-2-4cdd2a20

Magdaléna Seppová

magy.seppova@gmail.com

0911896895

Magdaléna Seppová-2-4cdd2a20

Magdaléna Seppová

magy.seppova@gmail.com

0911896895

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.