DUALITY • Magdaléna Seppová

DUALITY

Semestrálna práca DUALITA je inšpirovaná sklom. Pri jeho výrobe sa spájajú dva protikladné prvky: oheň a piesok. Vytvorila som dva modely, ktoré sú inšpirované práve týmito elementami. Vytvárajú́ kontrast, ale zároveň spolu musia spolupracovať. Obidva modely sú ručne pletené na pletacom stroji. Túto techniku som sa snažila oproti minulému semetru posunúť a výsledným modelom predchádzalo veľa materiálových skúšok a poctivý výber priadze na pletenie.

Semestrálnu prácu som poňala ako určité hľadanie vnútorného ohňa, ktorý je raz za čas zahasený pieskom našich očakávaní a problémov.

Večný súboj racia a emócie, ktorý sa odohráva v každom z nás.

 

Eng.

My semester work DUALITY is inspired by glass. Its production combines two opposing elements: fire and sand. Two dresses in this collection were inspired by those elements. They create contrast, but at the same time they have to work together. Both dresses are hand-knitted on a knitting machine. I tried to shift this technique further and the resulting dresses were preceded by many material swatches and fair selection of yarns for knitting.

I conceived this semester work as a search for the inner fire, which is once in a while extinguished by the sand of our expectations and problems.

The eternal battle of rationality and emotion which takes place in each of us.

 

Foto. – Nina Pacherová

Models  – Exit Model Management

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

DUALITY • Magdaléna Seppová

DUALITY

Semestrálna práca DUALITA je inšpirovaná sklom. Pri jeho výrobe sa spájajú dva protikladné prvky: oheň a piesok. Vytvorila som dva modely, ktoré sú inšpirované práve týmito elementami. Vytvárajú́ kontrast, ale zároveň spolu musia spolupracovať. Obidva modely sú ručne pletené na pletacom stroji. Túto techniku som sa snažila oproti minulému semetru posunúť a výsledným modelom predchádzalo veľa materiálových skúšok a poctivý výber priadze na pletenie.

Semestrálnu prácu som poňala ako určité hľadanie vnútorného ohňa, ktorý je raz za čas zahasený pieskom našich očakávaní a problémov.

Večný súboj racia a emócie, ktorý sa odohráva v každom z nás.

 

Eng.

My semester work DUALITY is inspired by glass. Its production combines two opposing elements: fire and sand. Two dresses in this collection were inspired by those elements. They create contrast, but at the same time they have to work together. Both dresses are hand-knitted on a knitting machine. I tried to shift this technique further and the resulting dresses were preceded by many material swatches and fair selection of yarns for knitting.

I conceived this semester work as a search for the inner fire, which is once in a while extinguished by the sand of our expectations and problems.

The eternal battle of rationality and emotion which takes place in each of us.

 

Foto. – Nina Pacherová

Models  – Exit Model Management

Zdieľať

DUALITY • Magdaléna Seppová

DUALITY

Semestrálna práca DUALITA je inšpirovaná sklom. Pri jeho výrobe sa spájajú dva protikladné prvky: oheň a piesok. Vytvorila som dva modely, ktoré sú inšpirované práve týmito elementami. Vytvárajú́ kontrast, ale zároveň spolu musia spolupracovať. Obidva modely sú ručne pletené na pletacom stroji. Túto techniku som sa snažila oproti minulému semetru posunúť a výsledným modelom predchádzalo veľa materiálových skúšok a poctivý výber priadze na pletenie.

Semestrálnu prácu som poňala ako určité hľadanie vnútorného ohňa, ktorý je raz za čas zahasený pieskom našich očakávaní a problémov.

Večný súboj racia a emócie, ktorý sa odohráva v každom z nás.

 

Eng.

My semester work DUALITY is inspired by glass. Its production combines two opposing elements: fire and sand. Two dresses in this collection were inspired by those elements. They create contrast, but at the same time they have to work together. Both dresses are hand-knitted on a knitting machine. I tried to shift this technique further and the resulting dresses were preceded by many material swatches and fair selection of yarns for knitting.

I conceived this semester work as a search for the inner fire, which is once in a while extinguished by the sand of our expectations and problems.

The eternal battle of rationality and emotion which takes place in each of us.

 

Foto. – Nina Pacherová

Models  – Exit Model Management

Zdieľať
Magdaléna Seppová-2-9736eee9

Magdaléna Seppová

magy.seppova@gmail.com

0911896895

Magdaléna Seppová-2-9736eee9

Magdaléna Seppová

magy.seppova@gmail.com

0911896895

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.