KRESBA V.

Vedúci kresby pre textilnú tvorbu Stano Bubán koncipuje hodiny figurálnej kresby pre tretiakov experimentálnym spôsobom. Tradičný uhlík sa vymenil za štetec a dôraz je kladený najmä na kompozíciu, experiment a hľadanie/zdokonalenie autorského vyjadrenia (technického aj vizuálneho) každého študenta.  

Moje kresby sú charakteristické čiernobielym monochrómom. Cez vizuálnu dekonštrukciu ľudského tela sa snažím hľadať esencie a pomyselné predĺženia prirodzených línií. Kresby charakterizuje fluidita, plynulé línie a práca s vlastným telom. Snažím sa využívať rýchly a prirodzený pohyb a geometrické nástroje, ktoré mi poskytuje vlastné telo (napr. kružidlo tvorené zápästím, lakťom alebo ramenom), čo ústi do organických abstraktných foriem, ktoré môžeme nájsť v prírode.

 

tech. pozn.

Akryl na papieri

šírka – 120cm

výška – rôzne

Filip Fecko

3. roč.

Bc.

Ateliér odevného dizajnu

Textilná tvorba

f.fecko@chello.sk

Ďalšie príspevky študentky*ta

Filip Fecko

1

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Textilná tvorba

Hľadáte niekoho alebo niečo?