RUIN VALUE • FILIP FECKO

RUIN VALUE

Práca je výsledkom zadania na tému FRAGMENT s podmienkou využitia bieleho plátna a upcyclácie bielej košele.

Teória hodnoty ruiny bola rozvinutá v 30. rokoch minulého storočia kontroverzným architektom Albertom Speerom. (Nie len) jeho fascinácia krásou antických ruín bola inšpiráciou k inžinierskemu plánovaniu riadeného rozpadu, čiže ak by sa budovy časom zrútili, ostali by po nich esteticky hodnotné ruiny. V 21. storočí sa totalitné architektúry (aj umenie) postupne do istej miery zbavuje ideologického nánosu a začínajú sa pozitívne hodnotiť čisto z kunsthistorického hľadiska.

Rozhodol som sa pre istý posun. Namiesto čakania na naplánovaný rozpad, či ničenia niečoho nového, som vytvoril niečo nové, čo len vyzerá byť staré a zničené. Týmto prístupom som hľadal esencie teórie hodnoty ruiny a akúsi jej univerzálnu rovnicu aplikovateľnú na akúkoľvek možnú oblasť. To ma doviedlo k uchopeniu tejto problematiky troma rôznymi prístupmi, čím som sa zároveň snažil dokázať pravdivosť a univerzálnosť teórie a zároveň aj jej funkčnosť, resp. to, že to nie je len vyfabulovaná estetika pre estetiku.

  1. Upcyclovaná košeľa (pilotný model)

– motív – odpor ku košeliam

– cieľ – zbavenie sa všetkých zásadných košeľových atribútov, vytvorenie antikošele

 

  1. Model I.

-motív – poukázanie na estetiku prirodzeného rozkladu (pri archeologických vykopávkach hrobov je väčšinou zachovaný len predný diel odevu, nakoľko sa ľudia pochovávajú ležiac na chrbte a produkty telesného rozkladu zničia zadný diel)

– cieľ – zdanlivo náhodné rozvrhnutie dier na základe anatómie tela

 

  1. Model II.

-motív – deštrukcia a obnova so zachovaním pôvodného tvaru, avšak priznanými stratami a jazvami

-cieľ – príprava jednoduchého strihu oversized trička, následné rozstrihanie na fragmenty a opätovné zošitie každého fragmentu priznaným stehom

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

RUIN VALUE • FILIP FECKO

RUIN VALUE

Práca je výsledkom zadania na tému FRAGMENT s podmienkou využitia bieleho plátna a upcyclácie bielej košele.

Teória hodnoty ruiny bola rozvinutá v 30. rokoch minulého storočia kontroverzným architektom Albertom Speerom. (Nie len) jeho fascinácia krásou antických ruín bola inšpiráciou k inžinierskemu plánovaniu riadeného rozpadu, čiže ak by sa budovy časom zrútili, ostali by po nich esteticky hodnotné ruiny. V 21. storočí sa totalitné architektúry (aj umenie) postupne do istej miery zbavuje ideologického nánosu a začínajú sa pozitívne hodnotiť čisto z kunsthistorického hľadiska.

Rozhodol som sa pre istý posun. Namiesto čakania na naplánovaný rozpad, či ničenia niečoho nového, som vytvoril niečo nové, čo len vyzerá byť staré a zničené. Týmto prístupom som hľadal esencie teórie hodnoty ruiny a akúsi jej univerzálnu rovnicu aplikovateľnú na akúkoľvek možnú oblasť. To ma doviedlo k uchopeniu tejto problematiky troma rôznymi prístupmi, čím som sa zároveň snažil dokázať pravdivosť a univerzálnosť teórie a zároveň aj jej funkčnosť, resp. to, že to nie je len vyfabulovaná estetika pre estetiku.

  1. Upcyclovaná košeľa (pilotný model)

– motív – odpor ku košeliam

– cieľ – zbavenie sa všetkých zásadných košeľových atribútov, vytvorenie antikošele

 

  1. Model I.

-motív – poukázanie na estetiku prirodzeného rozkladu (pri archeologických vykopávkach hrobov je väčšinou zachovaný len predný diel odevu, nakoľko sa ľudia pochovávajú ležiac na chrbte a produkty telesného rozkladu zničia zadný diel)

– cieľ – zdanlivo náhodné rozvrhnutie dier na základe anatómie tela

 

  1. Model II.

-motív – deštrukcia a obnova so zachovaním pôvodného tvaru, avšak priznanými stratami a jazvami

-cieľ – príprava jednoduchého strihu oversized trička, následné rozstrihanie na fragmenty a opätovné zošitie každého fragmentu priznaným stehom

 

Zdieľať

RUIN VALUE • FILIP FECKO

RUIN VALUE

Práca je výsledkom zadania na tému FRAGMENT s podmienkou využitia bieleho plátna a upcyclácie bielej košele.

Teória hodnoty ruiny bola rozvinutá v 30. rokoch minulého storočia kontroverzným architektom Albertom Speerom. (Nie len) jeho fascinácia krásou antických ruín bola inšpiráciou k inžinierskemu plánovaniu riadeného rozpadu, čiže ak by sa budovy časom zrútili, ostali by po nich esteticky hodnotné ruiny. V 21. storočí sa totalitné architektúry (aj umenie) postupne do istej miery zbavuje ideologického nánosu a začínajú sa pozitívne hodnotiť čisto z kunsthistorického hľadiska.

Rozhodol som sa pre istý posun. Namiesto čakania na naplánovaný rozpad, či ničenia niečoho nového, som vytvoril niečo nové, čo len vyzerá byť staré a zničené. Týmto prístupom som hľadal esencie teórie hodnoty ruiny a akúsi jej univerzálnu rovnicu aplikovateľnú na akúkoľvek možnú oblasť. To ma doviedlo k uchopeniu tejto problematiky troma rôznymi prístupmi, čím som sa zároveň snažil dokázať pravdivosť a univerzálnosť teórie a zároveň aj jej funkčnosť, resp. to, že to nie je len vyfabulovaná estetika pre estetiku.

  1. Upcyclovaná košeľa (pilotný model)

– motív – odpor ku košeliam

– cieľ – zbavenie sa všetkých zásadných košeľových atribútov, vytvorenie antikošele

 

  1. Model I.

-motív – poukázanie na estetiku prirodzeného rozkladu (pri archeologických vykopávkach hrobov je väčšinou zachovaný len predný diel odevu, nakoľko sa ľudia pochovávajú ležiac na chrbte a produkty telesného rozkladu zničia zadný diel)

– cieľ – zdanlivo náhodné rozvrhnutie dier na základe anatómie tela

 

  1. Model II.

-motív – deštrukcia a obnova so zachovaním pôvodného tvaru, avšak priznanými stratami a jazvami

-cieľ – príprava jednoduchého strihu oversized trička, následné rozstrihanie na fragmenty a opätovné zošitie každého fragmentu priznaným stehom

 

Zdieľať

Filip Fecko

f.fecko@chello.sk

Filip Fecko

f.fecko@chello.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz odevného dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Barbora Peuch ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz odevného dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Barbora Peuch ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.