Fragment * Eliška Janíková

Fragment

Hra s krejčovskými detaily – rukávy a knoflíky.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Fragment * Eliška Janíková

Fragment

Hra s krejčovskými detaily – rukávy a knoflíky.

Zdieľať

Fragment * Eliška Janíková

Fragment

Hra s krejčovskými detaily – rukávy a knoflíky.

Zdieľať

Eliška Janíková

eliskajanikova@email.cz

Eliška Janíková

eliskajanikova@email.cz

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.