Forgotten Connection • Diana Bilichenko

Forgotten Connection

Človek je súčasť prírody. Počas celého historického vývoja ľudstva, bol s ňou človek úzko spätý. Avšak v priebehu minulého storočia sa toto spojenie vzťah začal rúcať príchodom umelých materiálov, ako alternatívy. Aké spojenie mali ľudia k prírodným materiálom v minulosti a aké majú dnes? Postupne sa človek stráca v obrovskom množstve syntetických materiálov, čoraz viac stráca spojenie k prírode a k sebe samému.

Human is part of the nature. Throughout the history of mankind, he has always been tied to it. But over the last century this relationship has begun to crumble, with the advent of synthetic materials as alternatives. How did people relate to natural materials in the past and today? As man finds himself lost in a rapidly increasing amount of synthetics, he loses touch with nature and himself more and more.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Forgotten Connection • Diana Bilichenko

Forgotten Connection

Človek je súčasť prírody. Počas celého historického vývoja ľudstva, bol s ňou človek úzko spätý. Avšak v priebehu minulého storočia sa toto spojenie vzťah začal rúcať príchodom umelých materiálov, ako alternatívy. Aké spojenie mali ľudia k prírodným materiálom v minulosti a aké majú dnes? Postupne sa človek stráca v obrovskom množstve syntetických materiálov, čoraz viac stráca spojenie k prírode a k sebe samému.

Human is part of the nature. Throughout the history of mankind, he has always been tied to it. But over the last century this relationship has begun to crumble, with the advent of synthetic materials as alternatives. How did people relate to natural materials in the past and today? As man finds himself lost in a rapidly increasing amount of synthetics, he loses touch with nature and himself more and more.

Zdieľať

Forgotten Connection • Diana Bilichenko

Forgotten Connection

Človek je súčasť prírody. Počas celého historického vývoja ľudstva, bol s ňou človek úzko spätý. Avšak v priebehu minulého storočia sa toto spojenie vzťah začal rúcať príchodom umelých materiálov, ako alternatívy. Aké spojenie mali ľudia k prírodným materiálom v minulosti a aké majú dnes? Postupne sa človek stráca v obrovskom množstve syntetických materiálov, čoraz viac stráca spojenie k prírode a k sebe samému.

Human is part of the nature. Throughout the history of mankind, he has always been tied to it. But over the last century this relationship has begun to crumble, with the advent of synthetic materials as alternatives. How did people relate to natural materials in the past and today? As man finds himself lost in a rapidly increasing amount of synthetics, he loses touch with nature and himself more and more.

Zdieľať
71902227_427458144570767_8591698835716177920_n-97b4e358

Diana Bilichenko

dianabilichenko@gmail.com

71902227_427458144570767_8591698835716177920_n-97b4e358

Diana Bilichenko

dianabilichenko@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér textilnej tvorby v priestore

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. MA Blanka Cepková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér textilnej tvorby v priestore

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. MA Blanka Cepková

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.