Forgotten Connection

Človek je súčasť prírody. Počas celého historického vývoja ľudstva, bol s ňou človek úzko spätý. Avšak v priebehu minulého storočia sa toto spojenie vzťah začal rúcať príchodom umelých materiálov, ako alternatívy. Aké spojenie mali ľudia k prírodným materiálom v minulosti a aké majú dnes? Postupne sa človek stráca v obrovskom množstve syntetických materiálov, čoraz viac stráca spojenie k prírode a k sebe samému.

Human is part of the nature. Throughout the history of mankind, he has always been tied to it. But over the last century this relationship has begun to crumble, with the advent of synthetic materials as alternatives. How did people relate to natural materials in the past and today? As man finds himself lost in a rapidly increasing amount of synthetics, he loses touch with nature and himself more and more.

Diana Bilichenko

2. roč.

Mgr.

Ateliér textilnej tvorby v priestore

Textilná tvorba

dianabilichenko@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Diana Bilichenko

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?