crimson • ivana janigová

crimson

Časť prác, ktoré boli zhotovené na študijnom pobyte v Lodži v ateliéri pleteného odevu a voľného textilu.
Práca sa zaoberá vzťahom pleteniny so živými organizmami a anatómiou tela, k čomu ma prirodzene viedli jej vlastnosti, spracovanie a fascinácia tým, v akom protiklade pletenina komunikuje s telom v porovnaní s tkaninou. Dôležitým bodom práce pre mňa bola taktiež tvorba vlastného materiálu, ktorá je výhodná nie len z hľadiska udržateľnosti, ale je pre mňa podstatná aj v rámci osobného prístupu k tvoreniu odevu. Objekt aj odev boli zhotovené s minimálnym množstvom odpadu, tvarovo upravované iba ručným šitím a manipuláciou s materiálom.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

crimson • ivana janigová

crimson

Časť prác, ktoré boli zhotovené na študijnom pobyte v Lodži v ateliéri pleteného odevu a voľného textilu.
Práca sa zaoberá vzťahom pleteniny so živými organizmami a anatómiou tela, k čomu ma prirodzene viedli jej vlastnosti, spracovanie a fascinácia tým, v akom protiklade pletenina komunikuje s telom v porovnaní s tkaninou. Dôležitým bodom práce pre mňa bola taktiež tvorba vlastného materiálu, ktorá je výhodná nie len z hľadiska udržateľnosti, ale je pre mňa podstatná aj v rámci osobného prístupu k tvoreniu odevu. Objekt aj odev boli zhotovené s minimálnym množstvom odpadu, tvarovo upravované iba ručným šitím a manipuláciou s materiálom.

Zdieľať

crimson • ivana janigová

crimson

Časť prác, ktoré boli zhotovené na študijnom pobyte v Lodži v ateliéri pleteného odevu a voľného textilu.
Práca sa zaoberá vzťahom pleteniny so živými organizmami a anatómiou tela, k čomu ma prirodzene viedli jej vlastnosti, spracovanie a fascinácia tým, v akom protiklade pletenina komunikuje s telom v porovnaní s tkaninou. Dôležitým bodom práce pre mňa bola taktiež tvorba vlastného materiálu, ktorá je výhodná nie len z hľadiska udržateľnosti, ale je pre mňa podstatná aj v rámci osobného prístupu k tvoreniu odevu. Objekt aj odev boli zhotovené s minimálnym množstvom odpadu, tvarovo upravované iba ručným šitím a manipuláciou s materiálom.

Zdieľať

Ivana Janigová

ivanaa.jn@gmail.com

Ivana Janigová

ivanaa.jn@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.