Fragment • Pavlína Árendášová

Fragment

Koncept k práci sa vyvíjal a prirodzene spojil prvky, ktoré som si vybrala. Ako fragment som si zadefinovala piano na začiatku skladby Runaway. Úlohu použiť biele plátno, som si priradila k nemocničnému prostrediu – kazajka a izolačná izba. Prepojila som to s baletom a tým sa vrátila k prvému bodu inšpirácie. Z baletu som vybrala prvky, ktoré majú na psychické a fyzické zdravie aktéra negatívny vplyv. Mojim zámerom bolo vytvoriť 3 odevy, obmedzujúce pohyb. Zároveň stále ponechať prvky, ktoré poukazujú na voľnosť a organický tok pohybu. Vybala som si pár krajčírskych technologických prvkov a s nimi v odevoch pracovala a experimentovala. Všetky kusy sú vytvorené upcyklaciou materiálu. 
fragment – hudba – pohyb – šialenstvo – strnulý / necitlivý / nehybný

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Fragment • Pavlína Árendášová

Fragment

Koncept k práci sa vyvíjal a prirodzene spojil prvky, ktoré som si vybrala. Ako fragment som si zadefinovala piano na začiatku skladby Runaway. Úlohu použiť biele plátno, som si priradila k nemocničnému prostrediu – kazajka a izolačná izba. Prepojila som to s baletom a tým sa vrátila k prvému bodu inšpirácie. Z baletu som vybrala prvky, ktoré majú na psychické a fyzické zdravie aktéra negatívny vplyv. Mojim zámerom bolo vytvoriť 3 odevy, obmedzujúce pohyb. Zároveň stále ponechať prvky, ktoré poukazujú na voľnosť a organický tok pohybu. Vybala som si pár krajčírskych technologických prvkov a s nimi v odevoch pracovala a experimentovala. Všetky kusy sú vytvorené upcyklaciou materiálu. 
fragment – hudba – pohyb – šialenstvo – strnulý / necitlivý / nehybný

Zdieľať

Fragment • Pavlína Árendášová

Fragment

Koncept k práci sa vyvíjal a prirodzene spojil prvky, ktoré som si vybrala. Ako fragment som si zadefinovala piano na začiatku skladby Runaway. Úlohu použiť biele plátno, som si priradila k nemocničnému prostrediu – kazajka a izolačná izba. Prepojila som to s baletom a tým sa vrátila k prvému bodu inšpirácie. Z baletu som vybrala prvky, ktoré majú na psychické a fyzické zdravie aktéra negatívny vplyv. Mojim zámerom bolo vytvoriť 3 odevy, obmedzujúce pohyb. Zároveň stále ponechať prvky, ktoré poukazujú na voľnosť a organický tok pohybu. Vybala som si pár krajčírskych technologických prvkov a s nimi v odevoch pracovala a experimentovala. Všetky kusy sú vytvorené upcyklaciou materiálu. 
fragment – hudba – pohyb – šialenstvo – strnulý / necitlivý / nehybný

Zdieľať
mmmmmmmm-60d5a762-p8b724nrw9qbj5erkstbg4srxvsn5zi6girbba34lc-0a439a3d

Pavlína Árendášová

p.arendasova@gmail.com

mmmmmmmm-60d5a762-p8b724nrw9qbj5erkstbg4srxvsn5zi6girbba34lc-0a439a3d

Pavlína Árendášová

p.arendasova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.