Fragment • Pavlína Árendášová

Fragment

Koncept k práci sa vyvíjal a prirodzene spojil prvky, ktoré som si vybrala. Ako fragment som si zadefinovala piano na začiatku skladby Runaway. Úlohu použiť biele plátno, som si priradila k nemocničnému prostrediu – kazajka a izolačná izba. Prepojila som to s baletom a tým sa vrátila k prvému bodu inšpirácie. Z baletu som vybrala prvky, ktoré majú na psychické a fyzické zdravie aktéra negatívny vplyv. Mojim zámerom bolo vytvoriť 3 odevy, obmedzujúce pohyb. Zároveň stále ponechať prvky, ktoré poukazujú na voľnosť a organický tok pohybu. Vybala som si pár krajčírskych technologických prvkov a s nimi v odevoch pracovala a experimentovala. Všetky kusy sú vytvorené upcyklaciou materiálu. 
fragment – hudba – pohyb – šialenstvo – strnulý / necitlivý / nehybný

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Fragment • Pavlína Árendášová

Fragment

Koncept k práci sa vyvíjal a prirodzene spojil prvky, ktoré som si vybrala. Ako fragment som si zadefinovala piano na začiatku skladby Runaway. Úlohu použiť biele plátno, som si priradila k nemocničnému prostrediu – kazajka a izolačná izba. Prepojila som to s baletom a tým sa vrátila k prvému bodu inšpirácie. Z baletu som vybrala prvky, ktoré majú na psychické a fyzické zdravie aktéra negatívny vplyv. Mojim zámerom bolo vytvoriť 3 odevy, obmedzujúce pohyb. Zároveň stále ponechať prvky, ktoré poukazujú na voľnosť a organický tok pohybu. Vybala som si pár krajčírskych technologických prvkov a s nimi v odevoch pracovala a experimentovala. Všetky kusy sú vytvorené upcyklaciou materiálu. 
fragment – hudba – pohyb – šialenstvo – strnulý / necitlivý / nehybný

Zdieľať

Fragment • Pavlína Árendášová

Fragment

Koncept k práci sa vyvíjal a prirodzene spojil prvky, ktoré som si vybrala. Ako fragment som si zadefinovala piano na začiatku skladby Runaway. Úlohu použiť biele plátno, som si priradila k nemocničnému prostrediu – kazajka a izolačná izba. Prepojila som to s baletom a tým sa vrátila k prvému bodu inšpirácie. Z baletu som vybrala prvky, ktoré majú na psychické a fyzické zdravie aktéra negatívny vplyv. Mojim zámerom bolo vytvoriť 3 odevy, obmedzujúce pohyb. Zároveň stále ponechať prvky, ktoré poukazujú na voľnosť a organický tok pohybu. Vybala som si pár krajčírskych technologických prvkov a s nimi v odevoch pracovala a experimentovala. Všetky kusy sú vytvorené upcyklaciou materiálu. 
fragment – hudba – pohyb – šialenstvo – strnulý / necitlivý / nehybný

Zdieľať
mmmmmmmm-60d5a762-p8b724nrw9qbj5erkstbg4srxvsn5zi6girbba34lc-0a439a3d

Pavlína Árendášová

p.arendasova@gmail.com

mmmmmmmm-60d5a762-p8b724nrw9qbj5erkstbg4srxvsn5zi6girbba34lc-0a439a3d

Pavlína Árendášová

p.arendasova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.