The Sentimental Value

Chorobné zberateľstvo je súčasťou mnohých životov. Ja som sa s tým stretla vďaka babke. U mňa sa tento stav postupne vyvíja, kvôli zbieraniu materiálu na umenie. Z textilných látok, ktoré mi po jej smrti ostali, som vytvorila tapisériu. Vďaka materiálom použitými na výplň, vznikol tepelno/zvukovo – izolačný dizajnový prvok na stenu. Inštalácia je doplnená ďalšími textilnými objektmi, ktoré vznikli buď ako odpad pri práci alebo ďalšie pozostatky z babkinho celoživotného diela.

Pavlína Árendášová

3. roč.

Bc.

Textilný dizajn

Textilná tvorba

p.arendasova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Pavlína Árendášová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?