Trading the reasons for being

Vtáky, symbol slobody a voľnosti.

Sami sa zviazali.

Ohraniční v tomto formáte,  

musia sa naučiť spolu žiť,

aj keď únik je na dosah.

Zacyklený v ich spolunažívaní,

pre nich nie je až tak očividný.

Sami sebe ubližujú,

sú si na príťaž.

Nedokážu sa odpútať

od toho, čo im je známe.

Od komfortu,

ktorý sa čoraz viac

stáva nekomfortný.

 

Birds, the symbol of freedom.

They tied themselves.

Limited by this format,

they need to learn to live together.

Even though the escape is within reach.

Looped in their coexistence,

for them is not as obvious.

They hurt themselves,

they are burden for each other.

They cannot escape

all the things they are familiar with.

From comfort,

which is getting more and more

uncomfortable.

 

ručne tkaná tapiséria / hand woven tapestry

Adriana Remiašová

1. roč.

Mgr.

Ateliér textilnej tvorby v priestore

Textilná tvorba

rajcinka9@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adriana Remiašová

foto3-c71fa4af

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?