Trading the reasons for being • Adriana Remiašová

Trading the reasons for being

Vtáky, symbol slobody a voľnosti.

Sami sa zviazali.

Ohraniční v tomto formáte,  

musia sa naučiť spolu žiť,

aj keď únik je na dosah.

Zacyklený v ich spolunažívaní,

pre nich nie je až tak očividný.

Sami sebe ubližujú,

sú si na príťaž.

Nedokážu sa odpútať

od toho, čo im je známe.

Od komfortu,

ktorý sa čoraz viac

stáva nekomfortný.

 

Birds, the symbol of freedom.

They tied themselves.

Limited by this format,

they need to learn to live together.

Even though the escape is within reach.

Looped in their coexistence,

for them is not as obvious.

They hurt themselves,

they are burden for each other.

They cannot escape

all the things they are familiar with.

From comfort,

which is getting more and more

uncomfortable.

 

ručne tkaná tapiséria / hand woven tapestry

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu o nákup diela kontaktujte výlučne jeho Autora*ku

Ďalšie príspevky študenta*ky

Adriana Remiašová

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Ďalšie príspevky z katedry

Textilná tvorba

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Trading the reasons for being • Adriana Remiašová

Trading the reasons for being

Vtáky, symbol slobody a voľnosti.

Sami sa zviazali.

Ohraniční v tomto formáte,  

musia sa naučiť spolu žiť,

aj keď únik je na dosah.

Zacyklený v ich spolunažívaní,

pre nich nie je až tak očividný.

Sami sebe ubližujú,

sú si na príťaž.

Nedokážu sa odpútať

od toho, čo im je známe.

Od komfortu,

ktorý sa čoraz viac

stáva nekomfortný.

 

Birds, the symbol of freedom.

They tied themselves.

Limited by this format,

they need to learn to live together.

Even though the escape is within reach.

Looped in their coexistence,

for them is not as obvious.

They hurt themselves,

they are burden for each other.

They cannot escape

all the things they are familiar with.

From comfort,

which is getting more and more

uncomfortable.

 

ručne tkaná tapiséria / hand woven tapestry

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Ďalšie príspevky študenta*ky

Adriana Remiašová

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Trading the reasons for being • Adriana Remiašová

Trading the reasons for being

Vtáky, symbol slobody a voľnosti.

Sami sa zviazali.

Ohraniční v tomto formáte,  

musia sa naučiť spolu žiť,

aj keď únik je na dosah.

Zacyklený v ich spolunažívaní,

pre nich nie je až tak očividný.

Sami sebe ubližujú,

sú si na príťaž.

Nedokážu sa odpútať

od toho, čo im je známe.

Od komfortu,

ktorý sa čoraz viac

stáva nekomfortný.

 

Birds, the symbol of freedom.

They tied themselves.

Limited by this format,

they need to learn to live together.

Even though the escape is within reach.

Looped in their coexistence,

for them is not as obvious.

They hurt themselves,

they are burden for each other.

They cannot escape

all the things they are familiar with.

From comfort,

which is getting more and more

uncomfortable.

 

ručne tkaná tapiséria / hand woven tapestry

Zdieľať

Adriana Remiašová

rajcinka9@gmail.com

Adriana Remiašová

rajcinka9@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér textilnej tvorby v priestore

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Blanka Cepková, MA

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér textilnej tvorby v priestore

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Blanka Cepková, MA

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Ďalšie príspevky študenta*ky

Adriana Remiašová

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.