Práce študentov*iek pod vedením pedagógov Júlia Sabová, Mária Fulková, Blanka Cepková a kol.

jaroslava poliaková_rituály-ad807c05

Hľadáte niekoho alebo niečo?