The Hoarder’s Chair Collection: Kids Edition

Tento projekt je zameraný na redesign štyroch detských stoličiek. Každá stolička je navrhnutá s iným prístupom a slúži buď ako ukážka alebo priamo ako pomôcka na rozvoj konkrétnej schopnosti. Prepracovaním týchto stoličiek nevytváram iba funkčné a esteticky príjemne kusy, ale znižujem aj množstvo odpadu a podporujem udržateľnejší prístup k dizajnu. Mojim zámerom bolo vytvoriť funkčné a esteticky príjemné kusy nábytku. 

Pavlína Árendášová

3. roč.

Bc.

Textilný dizajn

Textilná tvorba

p.arendasova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Pavlína Árendášová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?