Bearing the consequences

Moja stará mama má slušnú zbierku starých módnych časopisov, ktorú často s radosťou prelistujem. Prezerať si dizajn odevu, layoutu a módne fotografie socialistického Československa ma vždy naplní zvláštnym pocitom nostalgie. Na jednej strane je to pre mňa príjemný estetický zážitok, na druhej strane si vždy spomeniem na nedostatky vtedajšieho režimu. Moja semestrálna práca sa zrodila práve z tohto zvláštneho ambivalentného pocitu. 

Prirodzeným spôsobom môj koncept sa zredukoval na kľúčové slová obmedzenosť a pohodlie. 

Pojmom obmedzenosti som chcela vyjadriť, že socialistický režim s pomocou cenzúry žiaľ spomalil rozvoj rôznych oblastí kultúry. Pojmom pohodlia som sa snažila symbolizovať zvláštny fenomén toho, ako človek, ktorý sa podriadil režimu, mohol dosiahnuť najpodstatnejšie veci, ktoré potreboval k pohodlnému životnému štýlu, akurát jeho kreativita a progresívne snahy boli obmedzené.

My grandmother has a proper collection of old fashion magazines and I enjoy looking at them very much. Exploring clothing design, layout design or fashion photography from the era of socialism in Czechoslovakia always gets me weirdly nostalgic. Through this project I wanted to express ambivalent feelings: a pleasant aesthetic experience merged with the knowledge about the problems of the socialist regime.

My concept was reduced to two basic keywords: limitation and comfort. 

Limitation stands mainly for the censorship that causes major issues in the natural development of a culture. On the other hand, comfort symbolizes a weird phenomenon: people who were collaborating with the system had easy access to most of the things they needed in order to maintain a comfortable lifestyle. They did not necessarily cared about that their creativity was limited and progressive efforts repressed.

Fotografie: Nina Turzíková (Instagram:@nysatheth)

Modelka: Elisabeth Nagyová (Instagram: @__ellii)

Tina Zsapka

2. roč.

Bc.

Prípravný ateliér odevného dizajnu

Textilná tvorba

zsapka.tina@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Tina Zsapka

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?