I need this language to be my comfort zone

Svoju prácu som zamerala na otázku, prečo stále neovládam slovenčinu dobre, napriek tomu, že som sa tu narodila, a učenie sa slovenčiny bolo súčasťou môjho každodenného života už od škôlky. Nie je to ale individuálny prípad, veľa ľudí z maďarskej menšiny sa necíti komfortne pri používaní slovenčiny. V rámci rešeršu som sa snažila informovať o kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích okoľnostiach tejto problematiky.

Moje klúčové slová sú sebareflexia, komfortná zóna, ignorancia, cudzí jazyk, záujmy, izolácia, spoločenský/individuálny fenomén.

Mojim cieľom v tomto projekte bolo pozorovať osobnú (nie spoločenskú) problematiku neovládania slovenčiny. Nemôže byť všetko chybou externých okoľností, treba preukázať dostatočnú sebareflexiu. Pre mňa, k osvojeniu si cudzieho jazyka nestačí priateľská atmosféra na hodine v škole, musím venovať čas štúdiu a informovať sa o záujmoch v cudzom jazyku. Mojou chybou bola vždy predovšetkým ignorancia, zotrvanie v komfortnej zóne, ktorú z jazykového hľadiska zabezpečila maďarská komunita.

Aby som sa cítila pohodlne aj v slovenskom prostredí, rozhodla som sa navrhnúť deku, ktorej funkciou je poskytnúť komfort pre svojho užívateľa. Vybrala som techniku ručného quiltovania, ktorá ešte viac zdôraznuje útulnosť, mäkkosť a komfort.

• • •

In this project I am exploring the problem with my Slovak language skills. Despite being born in Slovakia as part of the Hungarian-speaking minority, and in school we had Slovak classes every single day, my skills remained on a poor level. This is not only my individual case, I know many people with the same struggle: they feel uncomfortable speaking Slovak, they don’t have the right vocabulary or grammatical knowledge to express themselves. In my research, I tried to learn about the cultural, social and educational conditions of this problem.

My keywords are self-reflection, comfort zone, ignorance, foreign language, interests, isolation, collective/individual phenomenon.

My main goal was to find out more about my own personal (not collective) reasons of this issue. I wanted to reflect on myself, instead of blaming external conditions. When learning other languages, I experienced that it is way easier to improve by studying about one’s interests or talking to friends in the foreign language. With Slovak I never really did this. So, I realized that my main mistake was ignorance: remaining in my comfort zone that my native community ensured, at least from a language perspective.

In order to feel more comfortable in a Slovak-speaking environment, I decided to create a blanket, which has the function of comforting. I chose the technique of hand-quilting, which for me emphasizes the comfort even more by the structure it creates.

 

Tina Zsapka

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz textilu

Textilná tvorba

zsapka.tina@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Tina Zsapka

4-ba992372

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?