I need this language to be my comfort zone • Tina Zsapka

I need this language to be my comfort zone

Svoju prácu som zamerala na otázku, prečo stále neovládam slovenčinu dobre, napriek tomu, že som sa tu narodila, a učenie sa slovenčiny bolo súčasťou môjho každodenného života už od škôlky. Nie je to ale individuálny prípad, veľa ľudí z maďarskej menšiny sa necíti komfortne pri používaní slovenčiny. V rámci rešeršu som sa snažila informovať o kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích okoľnostiach tejto problematiky.

Moje klúčové slová sú sebareflexia, komfortná zóna, ignorancia, cudzí jazyk, záujmy, izolácia, spoločenský/individuálny fenomén.

Mojim cieľom v tomto projekte bolo pozorovať osobnú (nie spoločenskú) problematiku neovládania slovenčiny. Nemôže byť všetko chybou externých okoľností, treba preukázať dostatočnú sebareflexiu. Pre mňa, k osvojeniu si cudzieho jazyka nestačí priateľská atmosféra na hodine v škole, musím venovať čas štúdiu a informovať sa o záujmoch v cudzom jazyku. Mojou chybou bola vždy predovšetkým ignorancia, zotrvanie v komfortnej zóne, ktorú z jazykového hľadiska zabezpečila maďarská komunita.

Aby som sa cítila pohodlne aj v slovenskom prostredí, rozhodla som sa navrhnúť deku, ktorej funkciou je poskytnúť komfort pre svojho užívateľa. Vybrala som techniku ručného quiltovania, ktorá ešte viac zdôraznuje útulnosť, mäkkosť a komfort.

• • •

In this project I am exploring the problem with my Slovak language skills. Despite being born in Slovakia as part of the Hungarian-speaking minority, and in school we had Slovak classes every single day, my skills remained on a poor level. This is not only my individual case, I know many people with the same struggle: they feel uncomfortable speaking Slovak, they don’t have the right vocabulary or grammatical knowledge to express themselves. In my research, I tried to learn about the cultural, social and educational conditions of this problem.

My keywords are self-reflection, comfort zone, ignorance, foreign language, interests, isolation, collective/individual phenomenon.

My main goal was to find out more about my own personal (not collective) reasons of this issue. I wanted to reflect on myself, instead of blaming external conditions. When learning other languages, I experienced that it is way easier to improve by studying about one’s interests or talking to friends in the foreign language. With Slovak I never really did this. So, I realized that my main mistake was ignorance: remaining in my comfort zone that my native community ensured, at least from a language perspective.

In order to feel more comfortable in a Slovak-speaking environment, I decided to create a blanket, which has the function of comforting. I chose the technique of hand-quilting, which for me emphasizes the comfort even more by the structure it creates.

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

I need this language to be my comfort zone • Tina Zsapka

I need this language to be my comfort zone

Svoju prácu som zamerala na otázku, prečo stále neovládam slovenčinu dobre, napriek tomu, že som sa tu narodila, a učenie sa slovenčiny bolo súčasťou môjho každodenného života už od škôlky. Nie je to ale individuálny prípad, veľa ľudí z maďarskej menšiny sa necíti komfortne pri používaní slovenčiny. V rámci rešeršu som sa snažila informovať o kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích okoľnostiach tejto problematiky.

Moje klúčové slová sú sebareflexia, komfortná zóna, ignorancia, cudzí jazyk, záujmy, izolácia, spoločenský/individuálny fenomén.

Mojim cieľom v tomto projekte bolo pozorovať osobnú (nie spoločenskú) problematiku neovládania slovenčiny. Nemôže byť všetko chybou externých okoľností, treba preukázať dostatočnú sebareflexiu. Pre mňa, k osvojeniu si cudzieho jazyka nestačí priateľská atmosféra na hodine v škole, musím venovať čas štúdiu a informovať sa o záujmoch v cudzom jazyku. Mojou chybou bola vždy predovšetkým ignorancia, zotrvanie v komfortnej zóne, ktorú z jazykového hľadiska zabezpečila maďarská komunita.

Aby som sa cítila pohodlne aj v slovenskom prostredí, rozhodla som sa navrhnúť deku, ktorej funkciou je poskytnúť komfort pre svojho užívateľa. Vybrala som techniku ručného quiltovania, ktorá ešte viac zdôraznuje útulnosť, mäkkosť a komfort.

• • •

In this project I am exploring the problem with my Slovak language skills. Despite being born in Slovakia as part of the Hungarian-speaking minority, and in school we had Slovak classes every single day, my skills remained on a poor level. This is not only my individual case, I know many people with the same struggle: they feel uncomfortable speaking Slovak, they don’t have the right vocabulary or grammatical knowledge to express themselves. In my research, I tried to learn about the cultural, social and educational conditions of this problem.

My keywords are self-reflection, comfort zone, ignorance, foreign language, interests, isolation, collective/individual phenomenon.

My main goal was to find out more about my own personal (not collective) reasons of this issue. I wanted to reflect on myself, instead of blaming external conditions. When learning other languages, I experienced that it is way easier to improve by studying about one’s interests or talking to friends in the foreign language. With Slovak I never really did this. So, I realized that my main mistake was ignorance: remaining in my comfort zone that my native community ensured, at least from a language perspective.

In order to feel more comfortable in a Slovak-speaking environment, I decided to create a blanket, which has the function of comforting. I chose the technique of hand-quilting, which for me emphasizes the comfort even more by the structure it creates.

 

Zdieľať

I need this language to be my comfort zone • Tina Zsapka

I need this language to be my comfort zone

Svoju prácu som zamerala na otázku, prečo stále neovládam slovenčinu dobre, napriek tomu, že som sa tu narodila, a učenie sa slovenčiny bolo súčasťou môjho každodenného života už od škôlky. Nie je to ale individuálny prípad, veľa ľudí z maďarskej menšiny sa necíti komfortne pri používaní slovenčiny. V rámci rešeršu som sa snažila informovať o kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích okoľnostiach tejto problematiky.

Moje klúčové slová sú sebareflexia, komfortná zóna, ignorancia, cudzí jazyk, záujmy, izolácia, spoločenský/individuálny fenomén.

Mojim cieľom v tomto projekte bolo pozorovať osobnú (nie spoločenskú) problematiku neovládania slovenčiny. Nemôže byť všetko chybou externých okoľností, treba preukázať dostatočnú sebareflexiu. Pre mňa, k osvojeniu si cudzieho jazyka nestačí priateľská atmosféra na hodine v škole, musím venovať čas štúdiu a informovať sa o záujmoch v cudzom jazyku. Mojou chybou bola vždy predovšetkým ignorancia, zotrvanie v komfortnej zóne, ktorú z jazykového hľadiska zabezpečila maďarská komunita.

Aby som sa cítila pohodlne aj v slovenskom prostredí, rozhodla som sa navrhnúť deku, ktorej funkciou je poskytnúť komfort pre svojho užívateľa. Vybrala som techniku ručného quiltovania, ktorá ešte viac zdôraznuje útulnosť, mäkkosť a komfort.

• • •

In this project I am exploring the problem with my Slovak language skills. Despite being born in Slovakia as part of the Hungarian-speaking minority, and in school we had Slovak classes every single day, my skills remained on a poor level. This is not only my individual case, I know many people with the same struggle: they feel uncomfortable speaking Slovak, they don’t have the right vocabulary or grammatical knowledge to express themselves. In my research, I tried to learn about the cultural, social and educational conditions of this problem.

My keywords are self-reflection, comfort zone, ignorance, foreign language, interests, isolation, collective/individual phenomenon.

My main goal was to find out more about my own personal (not collective) reasons of this issue. I wanted to reflect on myself, instead of blaming external conditions. When learning other languages, I experienced that it is way easier to improve by studying about one’s interests or talking to friends in the foreign language. With Slovak I never really did this. So, I realized that my main mistake was ignorance: remaining in my comfort zone that my native community ensured, at least from a language perspective.

In order to feel more comfortable in a Slovak-speaking environment, I decided to create a blanket, which has the function of comforting. I chose the technique of hand-quilting, which for me emphasizes the comfort even more by the structure it creates.

 

Zdieľať

Tina Zsapka

zsapka.tina@gmail.com

Tina Zsapka

zsapka.tina@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Karin Rothensteinová Kolčáková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Karin Rothensteinová Kolčáková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.