ZLATOM ZDOBENÍ • Lenka Vallová

ZLATOM ZDOBENÍ

Ak zápasíte so snahou o dokonalosť, táto semestrálna práca je venovaná práve Vám. Rozhodla som sa hlbšie skúmať a následne výtvarne spracovať moje (a nielen moje) bolestivé vnútorné šialenstvo, zvané aj perfekcionizmus. Verím, že antidótou k tejto až chorobnej snahe o akúsi robotickú dokonalosť je práve naša zraniteľnosť, a práve preto som chcela k tejto sérii textilných portrétov pristúpiť presne takto: so úprimnosťou, spontánnosťou, hravosťou a ľudskou krehkosťou, do ktorej skrze túto semestrálnu prácu túžim pozvať aj druhých.

Spravila som tak aj skrze instagramový prieskum, kde som sa ľudí pýtala na témy snahy o dokonalosť v ich umeleckej tvorbe či jednoducho v živote, pričom niektorých z nich som aj zahrnula v tejto práci. V tomto hľadaní možných východísk som sa primárne inšpirovala japonskou technikou kintsugi, ktorá spočíva z opravy rozbitej keramiky pomocou lepidla zmiešaného so zlatým pigmentom. Nedokonalosti predmetu sú podľa filozofie spojenej s touto technikou vnímané ako jedinečné prvky obohacujúce príbeh danej veci, pridávajúc jej na kráse a hodnote. Pritomínala som si zároveň slová súčasnej maliarky Any Leovy: „Ozaj to nie je jednoduché a vyžaduje si to mnoho úsilia: mať sa rád a oceniť seba samého natoľko, že si dovolíme byť nedokonalí.

Pri tvorbe som konkrétne pracovala s filcom, na ktorý som vytvárala graficky spracované portréty respondentov môjho prieskumu. Do výtlačkov som náročky robila vzory predstavujúce ich takzvané „nedokonalosti,“ ktoré som následne – vypĺňala zlatou abstraktnou výšivkou: plnou a korálkovou, odkazujúc tak na koncept kintsugi.

A síce som sama počas celého procesu tvorby v sebe zápasila so snahou o dokonalosť, predsa len verím v kintsugi. Verím v to, že naše nedokonalosti nemusia byť niečo, čo by sme mali skrývať – lebo napokon, aj keď to tak častokrát nevnímame – predsa len sme    Z L A T O M    Z D O B E N Í.

Nie na prvý pohľad dokonalá krása sa zjaví práve keď sa v našej zraniteľnosti odhalí naša ľudská krehkosť: keď sa oslobodíme od našej snahy všetko zvládať dokonalo.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

ZLATOM ZDOBENÍ • Lenka Vallová

ZLATOM ZDOBENÍ

Ak zápasíte so snahou o dokonalosť, táto semestrálna práca je venovaná práve Vám. Rozhodla som sa hlbšie skúmať a následne výtvarne spracovať moje (a nielen moje) bolestivé vnútorné šialenstvo, zvané aj perfekcionizmus. Verím, že antidótou k tejto až chorobnej snahe o akúsi robotickú dokonalosť je práve naša zraniteľnosť, a práve preto som chcela k tejto sérii textilných portrétov pristúpiť presne takto: so úprimnosťou, spontánnosťou, hravosťou a ľudskou krehkosťou, do ktorej skrze túto semestrálnu prácu túžim pozvať aj druhých.

Spravila som tak aj skrze instagramový prieskum, kde som sa ľudí pýtala na témy snahy o dokonalosť v ich umeleckej tvorbe či jednoducho v živote, pričom niektorých z nich som aj zahrnula v tejto práci. V tomto hľadaní možných východísk som sa primárne inšpirovala japonskou technikou kintsugi, ktorá spočíva z opravy rozbitej keramiky pomocou lepidla zmiešaného so zlatým pigmentom. Nedokonalosti predmetu sú podľa filozofie spojenej s touto technikou vnímané ako jedinečné prvky obohacujúce príbeh danej veci, pridávajúc jej na kráse a hodnote. Pritomínala som si zároveň slová súčasnej maliarky Any Leovy: „Ozaj to nie je jednoduché a vyžaduje si to mnoho úsilia: mať sa rád a oceniť seba samého natoľko, že si dovolíme byť nedokonalí.

Pri tvorbe som konkrétne pracovala s filcom, na ktorý som vytvárala graficky spracované portréty respondentov môjho prieskumu. Do výtlačkov som náročky robila vzory predstavujúce ich takzvané „nedokonalosti,“ ktoré som následne – vypĺňala zlatou abstraktnou výšivkou: plnou a korálkovou, odkazujúc tak na koncept kintsugi.

A síce som sama počas celého procesu tvorby v sebe zápasila so snahou o dokonalosť, predsa len verím v kintsugi. Verím v to, že naše nedokonalosti nemusia byť niečo, čo by sme mali skrývať – lebo napokon, aj keď to tak častokrát nevnímame – predsa len sme    Z L A T O M    Z D O B E N Í.

Nie na prvý pohľad dokonalá krása sa zjaví práve keď sa v našej zraniteľnosti odhalí naša ľudská krehkosť: keď sa oslobodíme od našej snahy všetko zvládať dokonalo.

Zdieľať

ZLATOM ZDOBENÍ • Lenka Vallová

ZLATOM ZDOBENÍ

Ak zápasíte so snahou o dokonalosť, táto semestrálna práca je venovaná práve Vám. Rozhodla som sa hlbšie skúmať a následne výtvarne spracovať moje (a nielen moje) bolestivé vnútorné šialenstvo, zvané aj perfekcionizmus. Verím, že antidótou k tejto až chorobnej snahe o akúsi robotickú dokonalosť je práve naša zraniteľnosť, a práve preto som chcela k tejto sérii textilných portrétov pristúpiť presne takto: so úprimnosťou, spontánnosťou, hravosťou a ľudskou krehkosťou, do ktorej skrze túto semestrálnu prácu túžim pozvať aj druhých.

Spravila som tak aj skrze instagramový prieskum, kde som sa ľudí pýtala na témy snahy o dokonalosť v ich umeleckej tvorbe či jednoducho v živote, pričom niektorých z nich som aj zahrnula v tejto práci. V tomto hľadaní možných východísk som sa primárne inšpirovala japonskou technikou kintsugi, ktorá spočíva z opravy rozbitej keramiky pomocou lepidla zmiešaného so zlatým pigmentom. Nedokonalosti predmetu sú podľa filozofie spojenej s touto technikou vnímané ako jedinečné prvky obohacujúce príbeh danej veci, pridávajúc jej na kráse a hodnote. Pritomínala som si zároveň slová súčasnej maliarky Any Leovy: „Ozaj to nie je jednoduché a vyžaduje si to mnoho úsilia: mať sa rád a oceniť seba samého natoľko, že si dovolíme byť nedokonalí.

Pri tvorbe som konkrétne pracovala s filcom, na ktorý som vytvárala graficky spracované portréty respondentov môjho prieskumu. Do výtlačkov som náročky robila vzory predstavujúce ich takzvané „nedokonalosti,“ ktoré som následne – vypĺňala zlatou abstraktnou výšivkou: plnou a korálkovou, odkazujúc tak na koncept kintsugi.

A síce som sama počas celého procesu tvorby v sebe zápasila so snahou o dokonalosť, predsa len verím v kintsugi. Verím v to, že naše nedokonalosti nemusia byť niečo, čo by sme mali skrývať – lebo napokon, aj keď to tak častokrát nevnímame – predsa len sme    Z L A T O M    Z D O B E N Í.

Nie na prvý pohľad dokonalá krása sa zjaví práve keď sa v našej zraniteľnosti odhalí naša ľudská krehkosť: keď sa oslobodíme od našej snahy všetko zvládať dokonalo.

Zdieľať
Lenka Vallova-aab2791c

Lenka Vallová

lenka.vallova@gmail.com

0904266956

Lenka Vallova-aab2791c

Lenka Vallová

lenka.vallova@gmail.com

0904266956

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Karin Rothensteinová Kolčáková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Karin Rothensteinová Kolčáková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.