ZLATOM ZDOBENÍ

Ak zápasíte so snahou o dokonalosť, táto semestrálna práca je venovaná práve Vám. Rozhodla som sa hlbšie skúmať a následne výtvarne spracovať moje (a nielen moje) bolestivé vnútorné šialenstvo, zvané aj perfekcionizmus. Verím, že antidótou k tejto až chorobnej snahe o akúsi robotickú dokonalosť je práve naša zraniteľnosť, a práve preto som chcela k tejto sérii textilných portrétov pristúpiť presne takto: so úprimnosťou, spontánnosťou, hravosťou a ľudskou krehkosťou, do ktorej skrze túto semestrálnu prácu túžim pozvať aj druhých.

Spravila som tak aj skrze instagramový prieskum, kde som sa ľudí pýtala na témy snahy o dokonalosť v ich umeleckej tvorbe či jednoducho v živote, pričom niektorých z nich som aj zahrnula v tejto práci. V tomto hľadaní možných východísk som sa primárne inšpirovala japonskou technikou kintsugi, ktorá spočíva z opravy rozbitej keramiky pomocou lepidla zmiešaného so zlatým pigmentom. Nedokonalosti predmetu sú podľa filozofie spojenej s touto technikou vnímané ako jedinečné prvky obohacujúce príbeh danej veci, pridávajúc jej na kráse a hodnote. Pritomínala som si zároveň slová súčasnej maliarky Any Leovy: „Ozaj to nie je jednoduché a vyžaduje si to mnoho úsilia: mať sa rád a oceniť seba samého natoľko, že si dovolíme byť nedokonalí.

Pri tvorbe som konkrétne pracovala s filcom, na ktorý som vytvárala graficky spracované portréty respondentov môjho prieskumu. Do výtlačkov som náročky robila vzory predstavujúce ich takzvané „nedokonalosti,“ ktoré som následne – vypĺňala zlatou abstraktnou výšivkou: plnou a korálkovou, odkazujúc tak na koncept kintsugi.

A síce som sama počas celého procesu tvorby v sebe zápasila so snahou o dokonalosť, predsa len verím v kintsugi. Verím v to, že naše nedokonalosti nemusia byť niečo, čo by sme mali skrývať – lebo napokon, aj keď to tak častokrát nevnímame – predsa len sme    Z L A T O M    Z D O B E N Í.

Nie na prvý pohľad dokonalá krása sa zjaví práve keď sa v našej zraniteľnosti odhalí naša ľudská krehkosť: keď sa oslobodíme od našej snahy všetko zvládať dokonalo.

Lenka Vallová

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz textilu

Textilná tvorba

lenka.vallova@gmail.com

0904266956

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lenka Vallová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?