ENDLESSLY MYSELF • Lenka Vallová

ENDLESSLY MYSELF

Kolekcia odevov ENDLESSLY MYSELF skúma fragmenty ľudskej identity, ktoré tvoria dokopy jeden celok:  vnútornú hodnotu človeka. Skúmam sa a postupne objavujem, aké skvelé je to byť mnou. Následne prichádza ďalší krok: objavené stelesniť v tom ako kráčam, ako sa smejem, kam sa pozerám (dnu či von?) a koho ľúbim. Že všetko môžem, a že je to dobré. V procese práce na kolekcii som postupne prišla k zisteniu, že nie je nutné sa tomu vždy poddať – aby okolnosti tvarovali nás, ale že máme samých seba v rukách – a môžeme seba tvoriť. Z dobrého k lepšiemu: zo slávy do slávy.

Jednotlivé súčasti týchto troch modelov toto presne odrážajú. Rozfragmentované a rôznorodé ako my sami, no spolu vytvárajúce celok, ktorý dokopy funguje. Odevy sprevádzajú prvky priväzovania: lebo chcem prijať svoju identitu – nie ako otroctvo – ale ako niečo, čo si dobrovoľne vyberám, uvádzajúc samú seba tak do slobody.

Celá kolekcia je upcyklovaná z deadstock látok, aby aj samotný materiál mohol potvrdiť to čo už vieme: že aj keď to ostatní napríklad nevidia – hodnotu máme vždy.

Ideu kolekcie veľmi preciťujem aj z pohľadu seba ako umelca: totiž čím viac sa poznám, tým lepšie tvorím, keďže sa mi viac odhalí prameň mojej tvorby – moje vnútro.

Preto som tejto téme venovala celú kolekciu: na radosť z toho, že postupne som sa vymaňujem z presvedčenia, že poznať svoju hodnotu je pyšné a príliš sebestredné, ako revolúciu voči spoločnosti, ktorá mi nahovára, že mám byť radšej ako všetci ostatní alebo ešte lepšie: vôbec nevedieť kto som… A hlavne ako poctu ľudskej rozmanitosti a oslavu samej seba. Vyberám si byť ENDLESSLY MYSELF.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

ENDLESSLY MYSELF • Lenka Vallová

ENDLESSLY MYSELF

Kolekcia odevov ENDLESSLY MYSELF skúma fragmenty ľudskej identity, ktoré tvoria dokopy jeden celok:  vnútornú hodnotu človeka. Skúmam sa a postupne objavujem, aké skvelé je to byť mnou. Následne prichádza ďalší krok: objavené stelesniť v tom ako kráčam, ako sa smejem, kam sa pozerám (dnu či von?) a koho ľúbim. Že všetko môžem, a že je to dobré. V procese práce na kolekcii som postupne prišla k zisteniu, že nie je nutné sa tomu vždy poddať – aby okolnosti tvarovali nás, ale že máme samých seba v rukách – a môžeme seba tvoriť. Z dobrého k lepšiemu: zo slávy do slávy.

Jednotlivé súčasti týchto troch modelov toto presne odrážajú. Rozfragmentované a rôznorodé ako my sami, no spolu vytvárajúce celok, ktorý dokopy funguje. Odevy sprevádzajú prvky priväzovania: lebo chcem prijať svoju identitu – nie ako otroctvo – ale ako niečo, čo si dobrovoľne vyberám, uvádzajúc samú seba tak do slobody.

Celá kolekcia je upcyklovaná z deadstock látok, aby aj samotný materiál mohol potvrdiť to čo už vieme: že aj keď to ostatní napríklad nevidia – hodnotu máme vždy.

Ideu kolekcie veľmi preciťujem aj z pohľadu seba ako umelca: totiž čím viac sa poznám, tým lepšie tvorím, keďže sa mi viac odhalí prameň mojej tvorby – moje vnútro.

Preto som tejto téme venovala celú kolekciu: na radosť z toho, že postupne som sa vymaňujem z presvedčenia, že poznať svoju hodnotu je pyšné a príliš sebestredné, ako revolúciu voči spoločnosti, ktorá mi nahovára, že mám byť radšej ako všetci ostatní alebo ešte lepšie: vôbec nevedieť kto som… A hlavne ako poctu ľudskej rozmanitosti a oslavu samej seba. Vyberám si byť ENDLESSLY MYSELF.

Zdieľať

ENDLESSLY MYSELF • Lenka Vallová

ENDLESSLY MYSELF

Kolekcia odevov ENDLESSLY MYSELF skúma fragmenty ľudskej identity, ktoré tvoria dokopy jeden celok:  vnútornú hodnotu človeka. Skúmam sa a postupne objavujem, aké skvelé je to byť mnou. Následne prichádza ďalší krok: objavené stelesniť v tom ako kráčam, ako sa smejem, kam sa pozerám (dnu či von?) a koho ľúbim. Že všetko môžem, a že je to dobré. V procese práce na kolekcii som postupne prišla k zisteniu, že nie je nutné sa tomu vždy poddať – aby okolnosti tvarovali nás, ale že máme samých seba v rukách – a môžeme seba tvoriť. Z dobrého k lepšiemu: zo slávy do slávy.

Jednotlivé súčasti týchto troch modelov toto presne odrážajú. Rozfragmentované a rôznorodé ako my sami, no spolu vytvárajúce celok, ktorý dokopy funguje. Odevy sprevádzajú prvky priväzovania: lebo chcem prijať svoju identitu – nie ako otroctvo – ale ako niečo, čo si dobrovoľne vyberám, uvádzajúc samú seba tak do slobody.

Celá kolekcia je upcyklovaná z deadstock látok, aby aj samotný materiál mohol potvrdiť to čo už vieme: že aj keď to ostatní napríklad nevidia – hodnotu máme vždy.

Ideu kolekcie veľmi preciťujem aj z pohľadu seba ako umelca: totiž čím viac sa poznám, tým lepšie tvorím, keďže sa mi viac odhalí prameň mojej tvorby – moje vnútro.

Preto som tejto téme venovala celú kolekciu: na radosť z toho, že postupne som sa vymaňujem z presvedčenia, že poznať svoju hodnotu je pyšné a príliš sebestredné, ako revolúciu voči spoločnosti, ktorá mi nahovára, že mám byť radšej ako všetci ostatní alebo ešte lepšie: vôbec nevedieť kto som… A hlavne ako poctu ľudskej rozmanitosti a oslavu samej seba. Vyberám si byť ENDLESSLY MYSELF.

Zdieľať
sdfg – kópia-0062d115

Lenka Vallová

lenka.vallova@gmail.com

sdfg – kópia-0062d115

Lenka Vallová

lenka.vallova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.