HOME OFFICE GLAM LOOK • Zuzana Ľos-Božiková

HOME OFFICE GLAM LOOK

Práca Home office glam look vznikla na zahraničnej stáži na UMPRUM v Prahe.

Pri každom projekte, ktorý tvorím, inšpirujem sa tým, čím práve žijem. Bolo to tak aj v tomto prípade. Pandémia zasiahla životy všetkých z nás. Všetky aspekty nášho života museli prispôsobiť tejto situácii. Bolo tomu tak aj v rámci nášho vyučovania. Online konzultácie, meetingy, volania.

V práci sa zameriavam na hornú časť odevu, nakoľko tá je v dnešnej dobe najviac viditeľná. Inšpirácia prichádza aj zo strany Elsy Schiaparelli, ktorú Vogue predstavil v rámci “Impossible Conversations” s Pradou. Elsa tam vysvetľuje, ako modely v jej dobe taktiež upriamovali pozornosť na hornú časť tela, nakoľko žili v “cafe society”.

Objem, volány, farebnosť. Hľadanie toho, čo na obrazovke pri volaní zaujme na prvý pohľad.

Práca z dôvodu pandémie nebola realizovaná.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

HOME OFFICE GLAM LOOK • Zuzana Ľos-Božiková

HOME OFFICE GLAM LOOK

Práca Home office glam look vznikla na zahraničnej stáži na UMPRUM v Prahe.

Pri každom projekte, ktorý tvorím, inšpirujem sa tým, čím práve žijem. Bolo to tak aj v tomto prípade. Pandémia zasiahla životy všetkých z nás. Všetky aspekty nášho života museli prispôsobiť tejto situácii. Bolo tomu tak aj v rámci nášho vyučovania. Online konzultácie, meetingy, volania.

V práci sa zameriavam na hornú časť odevu, nakoľko tá je v dnešnej dobe najviac viditeľná. Inšpirácia prichádza aj zo strany Elsy Schiaparelli, ktorú Vogue predstavil v rámci “Impossible Conversations” s Pradou. Elsa tam vysvetľuje, ako modely v jej dobe taktiež upriamovali pozornosť na hornú časť tela, nakoľko žili v “cafe society”.

Objem, volány, farebnosť. Hľadanie toho, čo na obrazovke pri volaní zaujme na prvý pohľad.

Práca z dôvodu pandémie nebola realizovaná.

Zdieľať

HOME OFFICE GLAM LOOK • Zuzana Ľos-Božiková

HOME OFFICE GLAM LOOK

Práca Home office glam look vznikla na zahraničnej stáži na UMPRUM v Prahe.

Pri každom projekte, ktorý tvorím, inšpirujem sa tým, čím práve žijem. Bolo to tak aj v tomto prípade. Pandémia zasiahla životy všetkých z nás. Všetky aspekty nášho života museli prispôsobiť tejto situácii. Bolo tomu tak aj v rámci nášho vyučovania. Online konzultácie, meetingy, volania.

V práci sa zameriavam na hornú časť odevu, nakoľko tá je v dnešnej dobe najviac viditeľná. Inšpirácia prichádza aj zo strany Elsy Schiaparelli, ktorú Vogue predstavil v rámci “Impossible Conversations” s Pradou. Elsa tam vysvetľuje, ako modely v jej dobe taktiež upriamovali pozornosť na hornú časť tela, nakoľko žili v “cafe society”.

Objem, volány, farebnosť. Hľadanie toho, čo na obrazovke pri volaní zaujme na prvý pohľad.

Práca z dôvodu pandémie nebola realizovaná.

Zdieľať
avarat zuz-21e5eb73

Zuzana Ľos-Božiková

losbozikovazuzana@gmail.com

avarat zuz-21e5eb73

Zuzana Ľos-Božiková

losbozikovazuzana@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Vedúca ateliéru: prof. Júlia Sabová, akad. mal. Asistentka: Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Vedúca ateliéru: prof. Júlia Sabová, akad. mal. Asistentka: Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.