Hrdza

Táto textilná kolekcia sa vyvíjala organicky v dieľni počas konzultácii, skúšania a rozmýšlania. Zvolila som si pracovný postup dizajnu zameraného na zákazníka. Môj imaginárny zákazník je umelec, ktorý potrebuje textilné komponenty do svojho polosúkromného ateliéru, kde sa chce cítiť ako doma, pretože tam strávi veľa času, je to jeho vlastný kreatívny priestor. Avšak by to mal byť aj priestor na stretnutia s klientmi. Hlavnou vizuálnou inšpiráciou bola hrdza a pokazené, zničené kovové objekty, hlavne ploty, ktoré som skúmala na uliciach. Zaujali ma farebnosťou aj štruktúrou. Zároveň inšpirovali aj hlavnú myšlienku o zraniteľnosti silných objektov, materiálov alebo osôb. Dominantným materiálovým prvkom sú kovové prášky, ktoré sú nanášané na textil sieťotlačou alebo cez šablónu. Využívala som aj techniku rezania laserom.  

——————

This textile collection was developed organically in the atelier during consultations, experiments and self-reflection. I followed a user centered design process. My imaginary user/client needs textile components in his semiprivate atelier, where he wants to feel at home because he spends lots of time there, it is his own creative space. However, it also has to look decent so he could invite his clients over. 
My main visual inspiration were rusty and destroyed metal objects (like fences) that I found and observed on the streets. I was interested in the color palette and structure created by rust itself. They also inspired the central idea about vulnerability of strong objects, materials or even people. 
The dominant material of the collection are metal powders screen printed on the fabric. I also used the technology of laser cutting on some pieces. 

Tina Zsapka

2. roč.

Bc.

Prírpravný ateliér textilného dizajnu

Textilná tvorba

zsapka.tina@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Tina Zsapka

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?