ONNA

Kolekcia textilných návrhov ONNA, vznikla na tému urbanizmu, pri ktorej som inšpiračne vychádzala, práve z neurbánneho prostredia. Hlavným motívom je kvet pochádzajúci z obrusu, ktorý je v našej rodine už viac ako sto rokov a vytvorila ho moja prastarámama Anna, ešte predtým ako sa išla vydávať. Prostredníctvom geometrizovania tohto elementu, zmeny veľkosti, farebnosti a spôsobu radenia, som sa snažila kolekcii dodať moderný vzhľad vhodný do urbánneho prostredia.

Tvorba návrhov bola do veľkej miery ovplyvnená materiálovými skúškami, ktoré som robila v dielni. Pri skúškach som sa snažila zistiť ako vybrané farby spolu pracujú, ich vlastnosti ako napr. reakcia na leptanie, rezervnú tlač, rozpíjanie sa pri zvlhčení, prípadne ich miešanie. Na základe zistení zo skúšok a kombináciou vznikala kolekcia. Vytvorila sa tak široká škála farebných a vzorových variácií, ktorá, dá sa povedať, stále nie je vyčerpaná a sú stále ďalšie možnosti kombinácií. 

Jaroslava Poliaková

2. roč.

Bc.

Prípravný ateliér textilného dizajnu

Textilná tvorba

akraj.poliakova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jaroslava Poliaková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?