Po ružovej

Po ružovej je osobná turistická cesta, ktorá začala vznikať počas lockdownu, kedy nebolo možné prechádzať okresmi ani za účelom výletu do prírody. Jedinou prírodou v okolí bol miestny lesopark na Váhu. Toto miesto sa stalo priestorom kde sa človek mohol voľne nadýchnuť a na chvíľu si vydýchnuť od reality korony.  Avšak napriek tomu už po čase sa mohli stať prechádzky na Váhu stereotypné, keďže tadiaľ vedie jediný chodník. Mojím cieľom tak bolo po tomto chodníku vytvoriť niekoľko “zastavení”, ktoré upútajú pozornosť ľudí na ich prechádzke. Zastavenia reagujú na priestor, v ktorom sú umiestnené a nachádzajú sa na 4,2 km trase popri rieke Váh. Po tejto trase vedú značky, ako tomu je aj pri bežných turistických cestách, aby viedli ľudí k jednotlivým zastaveniam.

Farebnosť práce Po ružovej vznikla najskôr náhodne pri tvorbe prvých skíc, no neskôr som s ružovou začala pracovať cielene, keďže sa táto farba dobre vyníma aj v zazelenanej prírode. 

Jaroslava Poliaková

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz textilu

Textilná tvorba

akraj.poliakova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jaroslava Poliaková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?