Vo vlnách • Jaroslava Poliaková

Vo vlnách

Práca Vo vlnách vychádza z témy Moje univerzum, čiže reflektuje to čo je bezprostrednou súčasťou môjho života. Niečo čomu sa nemôžem vyhnúť, ale zároveň sa ani vyhnúť nechcem. Tým je pre mňa hudba.

Ponorená vo vlnách – v hudbe – vo zvukoch – vo svete, kde je vždy čo počuť – bez absolútlneho ticha.

Pre mňa, ako pre nehudobníčku, bolo dôležité vytvorenie si vlastného vizuálneho záznamu hudby. Tieto záznamy vznikali intuitívne, pri počúvaní hudby, ktorá vo mne v tom čase rezonovala. Zároveň som si začala uvedomovať narušenia, ktoré prichádzali z vonkajšieho sveta a hudba ozývajúca sa v mojej hlave v tichých momentoch. 

Popri práci na obraze vznikala (zo začiatku mimovoľne) aj séria kolážií.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Vo vlnách • Jaroslava Poliaková

Vo vlnách

Práca Vo vlnách vychádza z témy Moje univerzum, čiže reflektuje to čo je bezprostrednou súčasťou môjho života. Niečo čomu sa nemôžem vyhnúť, ale zároveň sa ani vyhnúť nechcem. Tým je pre mňa hudba.

Ponorená vo vlnách – v hudbe – vo zvukoch – vo svete, kde je vždy čo počuť – bez absolútlneho ticha.

Pre mňa, ako pre nehudobníčku, bolo dôležité vytvorenie si vlastného vizuálneho záznamu hudby. Tieto záznamy vznikali intuitívne, pri počúvaní hudby, ktorá vo mne v tom čase rezonovala. Zároveň som si začala uvedomovať narušenia, ktoré prichádzali z vonkajšieho sveta a hudba ozývajúca sa v mojej hlave v tichých momentoch. 

Popri práci na obraze vznikala (zo začiatku mimovoľne) aj séria kolážií.

Zdieľať

Vo vlnách • Jaroslava Poliaková

Vo vlnách

Práca Vo vlnách vychádza z témy Moje univerzum, čiže reflektuje to čo je bezprostrednou súčasťou môjho života. Niečo čomu sa nemôžem vyhnúť, ale zároveň sa ani vyhnúť nechcem. Tým je pre mňa hudba.

Ponorená vo vlnách – v hudbe – vo zvukoch – vo svete, kde je vždy čo počuť – bez absolútlneho ticha.

Pre mňa, ako pre nehudobníčku, bolo dôležité vytvorenie si vlastného vizuálneho záznamu hudby. Tieto záznamy vznikali intuitívne, pri počúvaní hudby, ktorá vo mne v tom čase rezonovala. Zároveň som si začala uvedomovať narušenia, ktoré prichádzali z vonkajšieho sveta a hudba ozývajúca sa v mojej hlave v tichých momentoch. 

Popri práci na obraze vznikala (zo začiatku mimovoľne) aj séria kolážií.

Zdieľať

Jaroslava Poliaková

akraj.poliakova@gmail.com

Jaroslava Poliaková

akraj.poliakova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Karin Rothensteinová Kolčáková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Karin Rothensteinová Kolčáková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.