Vo vlnách

Práca Vo vlnách vychádza z témy Moje univerzum, čiže reflektuje to čo je bezprostrednou súčasťou môjho života. Niečo čomu sa nemôžem vyhnúť, ale zároveň sa ani vyhnúť nechcem. Tým je pre mňa hudba.

Ponorená vo vlnách – v hudbe – vo zvukoch – vo svete, kde je vždy čo počuť – bez absolútlneho ticha.

Pre mňa, ako pre nehudobníčku, bolo dôležité vytvorenie si vlastného vizuálneho záznamu hudby. Tieto záznamy vznikali intuitívne, pri počúvaní hudby, ktorá vo mne v tom čase rezonovala. Zároveň som si začala uvedomovať narušenia, ktoré prichádzali z vonkajšieho sveta a hudba ozývajúca sa v mojej hlave v tichých momentoch. 

Popri práci na obraze vznikala (zo začiatku mimovoľne) aj séria kolážií.

Jaroslava Poliaková

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz textilu

Textilná tvorba

akraj.poliakova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jaroslava Poliaková

Jaroslava_Poliakova_flow

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?