evolve

i will never have

this version of me again

let me slow down

and be with her

always evolving 

 

evolve (v preklade – vyvíjať sa) je kolekcia inšpirovaná básňou od Rupi Kaur, ktorá vznikla k téme “frament”.

Na to, aby sa mohlo niečo vyvíjať, tak musí prísť  svoju pôvodnú podobu, teda sa pozmeniť, zmeniť, pretvoriť, čím vzniká niečo nové, iné, ale zároveň, je tu v istom zmysle stále prítomné to “pôvodné”, pretože práve to bolo základom zmeny, vývoja. 

Fragmentarizáciou pásnkych košiel, vkladaním klinov do nich, pridaním zapínania alebo štrukturáciou materiálu, môžeme v kolekcii vidieť tri prístupy, stupne vyvíjania sa. Tie som metaforicky pomenovala ako: popieranie, snaha vrátiť sa späť a prijatie, nový začiatok. 

Popieranie, teda odmietanie a snaženie sa vymazať to, čo vývoj podnietilo. Snaha vrátiť sa späť, už neodmieta, že sa niečo stalo, no napriek tomu sa chce spojiť a dostať do pôvodného stavu. Prijatie, nový začiatok, ktoré stavia na tom čo bolo a tvorí, pretvára to do novej podoby.

Ďakujem:

Fotografka – Nina Turzíková

Modelka – Ema Trnavská (Mix Model Management)

Jaroslava Poliaková

2. roč.

Bc.

Prípravný ateliér odevného dizajnu

Textilná tvorba

akraj.poliakova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jaroslava Poliaková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?