Antinomy • Ivana Janigová

Antinomy

V bakalárskej práci sa zameriavam na vlastný konflikt medzi technickým konštruovaním odevu a primárnou záľubou v kresbe. Či už sa jedná o prípravu strihového riešenia, merania, ušitia rovného švu, či množstva ďalších postupov, tvorba odevu spravidla vyžaduje technickú prípravu v každej fáze jeho tvorby, a kreatívna časť je tak často obmedzená iba na samotné skicovanie/návrh dizajnu. Spontánny švih štetcom alebo bezmyšlienkovitá kresba línií prítomná pri tvorbe maľby alebo kresby, ktorá je zároveň aj výsledným dielom autora, je absolútnym opakom konvenčného procesu tvorenia odevu.

V práci využívam prvky obleku, ktorý je symbolom zvládnutia krajčírskeho remesla a zároveň predstavuje formálny odev úzko spojený s vyspelosťou, serióznosťou či vysokým postavením. Tieto prvky sa následne snažím kombinovať, rozkladať a kontrastne prepájať s odevom tvoreným bez akejkoľvek (alebo minimálnej) technickej a strihovej prípravy. Inšpiráciu nachádzam vo vlastných skiciach, kresbách, či iných prácach tvorených spontánne na základe aktuálnej nálady.  Obmedzujem digitálnu a strojovú úpravu materiálu na minimum a uprednostňujem priamy kontakt štetca, farby a ruky s materiálom, na základe ktorého sa snažím celý proces výroby odevu čo najviac priblížiť princípom spontánnej maliarskej a kresebnej tvorby.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Antinomy • Ivana Janigová

Antinomy

V bakalárskej práci sa zameriavam na vlastný konflikt medzi technickým konštruovaním odevu a primárnou záľubou v kresbe. Či už sa jedná o prípravu strihového riešenia, merania, ušitia rovného švu, či množstva ďalších postupov, tvorba odevu spravidla vyžaduje technickú prípravu v každej fáze jeho tvorby, a kreatívna časť je tak často obmedzená iba na samotné skicovanie/návrh dizajnu. Spontánny švih štetcom alebo bezmyšlienkovitá kresba línií prítomná pri tvorbe maľby alebo kresby, ktorá je zároveň aj výsledným dielom autora, je absolútnym opakom konvenčného procesu tvorenia odevu.

V práci využívam prvky obleku, ktorý je symbolom zvládnutia krajčírskeho remesla a zároveň predstavuje formálny odev úzko spojený s vyspelosťou, serióznosťou či vysokým postavením. Tieto prvky sa následne snažím kombinovať, rozkladať a kontrastne prepájať s odevom tvoreným bez akejkoľvek (alebo minimálnej) technickej a strihovej prípravy. Inšpiráciu nachádzam vo vlastných skiciach, kresbách, či iných prácach tvorených spontánne na základe aktuálnej nálady.  Obmedzujem digitálnu a strojovú úpravu materiálu na minimum a uprednostňujem priamy kontakt štetca, farby a ruky s materiálom, na základe ktorého sa snažím celý proces výroby odevu čo najviac priblížiť princípom spontánnej maliarskej a kresebnej tvorby.

Zdieľať

Antinomy • Ivana Janigová

Antinomy

V bakalárskej práci sa zameriavam na vlastný konflikt medzi technickým konštruovaním odevu a primárnou záľubou v kresbe. Či už sa jedná o prípravu strihového riešenia, merania, ušitia rovného švu, či množstva ďalších postupov, tvorba odevu spravidla vyžaduje technickú prípravu v každej fáze jeho tvorby, a kreatívna časť je tak často obmedzená iba na samotné skicovanie/návrh dizajnu. Spontánny švih štetcom alebo bezmyšlienkovitá kresba línií prítomná pri tvorbe maľby alebo kresby, ktorá je zároveň aj výsledným dielom autora, je absolútnym opakom konvenčného procesu tvorenia odevu.

V práci využívam prvky obleku, ktorý je symbolom zvládnutia krajčírskeho remesla a zároveň predstavuje formálny odev úzko spojený s vyspelosťou, serióznosťou či vysokým postavením. Tieto prvky sa následne snažím kombinovať, rozkladať a kontrastne prepájať s odevom tvoreným bez akejkoľvek (alebo minimálnej) technickej a strihovej prípravy. Inšpiráciu nachádzam vo vlastných skiciach, kresbách, či iných prácach tvorených spontánne na základe aktuálnej nálady.  Obmedzujem digitálnu a strojovú úpravu materiálu na minimum a uprednostňujem priamy kontakt štetca, farby a ruky s materiálom, na základe ktorého sa snažím celý proces výroby odevu čo najviac priblížiť princípom spontánnej maliarskej a kresebnej tvorby.

Zdieľať

Ivana Janigová

ivanaa.jn@gmail.com

Ivana Janigová

ivanaa.jn@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Júlia Sabová, akad. mal., Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Júlia Sabová, akad. mal., Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.