Tiene Černobyľu

Tento projekt je venovaný katastrofe v Černobyle. Slúži ako pripomienka toho, čo sa stalo. Inštaláciou tohto projektu by som chcela aby ľudia, ktorí do neho vstúpia, pocítili atmosféru opusteného mesta, beznádeje, bolesti, zúfalstva. Aby mohli prísť, dotýkať sa a starostlivo preskúmať vystavené objekty. Aby ľudia prehodnotili svoj život a to či stojí za to využívanie jadrových elektrární a výroba atómových zbraní. Čo nám nakoniec zostane?

This project is about the catastrophe in Chernobyl and its’ former inhabitants, their feelings and emotions. By installing this project, I would like the people who enter it to feel the atmosphere of a deserted city, hopelessness, pain, despair. So that they can come, touch and carefully examine the exhibited objects. For people to rethink their lives and whether it is worth using nuclear power plants and producing nuclear weapons. What do we have left in the end?

Diana Bilichenko

4. roč.

Bc.

Ateliér textilnej tvorby v priestore

Textilná tvorba

dianabilichenko@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Diana Bilichenko

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?