Tiene Černobyľu • Diana Bilichenko

Tiene Černobyľu

Tento projekt je venovaný katastrofe v Černobyle. Slúži ako pripomienka toho, čo sa stalo. Inštaláciou tohto projektu by som chcela aby ľudia, ktorí do neho vstúpia, pocítili atmosféru opusteného mesta, beznádeje, bolesti, zúfalstva. Aby mohli prísť, dotýkať sa a starostlivo preskúmať vystavené objekty. Aby ľudia prehodnotili svoj život a to či stojí za to využívanie jadrových elektrární a výroba atómových zbraní. Čo nám nakoniec zostane?

This project is about the catastrophe in Chernobyl and its’ former inhabitants, their feelings and emotions. By installing this project, I would like the people who enter it to feel the atmosphere of a deserted city, hopelessness, pain, despair. So that they can come, touch and carefully examine the exhibited objects. For people to rethink their lives and whether it is worth using nuclear power plants and producing nuclear weapons. What do we have left in the end?

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Tiene Černobyľu • Diana Bilichenko

Tiene Černobyľu

Tento projekt je venovaný katastrofe v Černobyle. Slúži ako pripomienka toho, čo sa stalo. Inštaláciou tohto projektu by som chcela aby ľudia, ktorí do neho vstúpia, pocítili atmosféru opusteného mesta, beznádeje, bolesti, zúfalstva. Aby mohli prísť, dotýkať sa a starostlivo preskúmať vystavené objekty. Aby ľudia prehodnotili svoj život a to či stojí za to využívanie jadrových elektrární a výroba atómových zbraní. Čo nám nakoniec zostane?

This project is about the catastrophe in Chernobyl and its’ former inhabitants, their feelings and emotions. By installing this project, I would like the people who enter it to feel the atmosphere of a deserted city, hopelessness, pain, despair. So that they can come, touch and carefully examine the exhibited objects. For people to rethink their lives and whether it is worth using nuclear power plants and producing nuclear weapons. What do we have left in the end?

Zdieľať

Tiene Černobyľu • Diana Bilichenko

Tiene Černobyľu

Tento projekt je venovaný katastrofe v Černobyle. Slúži ako pripomienka toho, čo sa stalo. Inštaláciou tohto projektu by som chcela aby ľudia, ktorí do neho vstúpia, pocítili atmosféru opusteného mesta, beznádeje, bolesti, zúfalstva. Aby mohli prísť, dotýkať sa a starostlivo preskúmať vystavené objekty. Aby ľudia prehodnotili svoj život a to či stojí za to využívanie jadrových elektrární a výroba atómových zbraní. Čo nám nakoniec zostane?

This project is about the catastrophe in Chernobyl and its’ former inhabitants, their feelings and emotions. By installing this project, I would like the people who enter it to feel the atmosphere of a deserted city, hopelessness, pain, despair. So that they can come, touch and carefully examine the exhibited objects. For people to rethink their lives and whether it is worth using nuclear power plants and producing nuclear weapons. What do we have left in the end?

Zdieľať
1_1-db58465c

Diana Bilichenko

dianabilichenko@gmail.com

1_1-db58465c

Diana Bilichenko

dianabilichenko@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér textilnej tvorby v priestore

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. MA Blanka Cepková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér textilnej tvorby v priestore

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. MA Blanka Cepková

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.